Faktúry (Archív)

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Faktúry aj za predchádzajúce obdobie nájdete na tomto odkaze: https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/?SL=FAKTURY&TYP=Faktury

31.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV Tehelná nedoplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/329 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2023 v sume 0.17 €
0,17 €.
31.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV Za Ďaňacou (faktura)
Faktúra DFO2023/327 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2023 v sume 16.31 €
16,31 €.
31.12.2023 - Stočné ČOV (faktura)
Faktúra DF2023/681 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.12.2023 v sume 3843.01 €
3 843,01 €.
31.12.2023 - Doprava Sl.Lupča - Badapešť a späť 14.12.2023 (faktura)
Faktúra DF2023/686 od LALIKBUS, s.r.o., Oremburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica (54425298) z 31.12.2023 v sume 850.00 €
850,00 €.
31.12.2023 - Diáre a kalendáre na rok 2024 (faktura)
Faktúra DF2023/676 od Spektrum Grafik a.s., Partizánska cesta 116 A., 974 00 Banská Bystrica (35674253) z 31.12.2023 v sume 492.60 €
492,60 €.
31.12.2023 - Telekomunikačné služby. (faktura)
Faktúra DF2023/680 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 31.12.2023 v sume 28.00 €
28,00 €.
31.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie - Cintorínka 6 preplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/331 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2023 v sume -58.83 €
-58,83 €.
31.12.2023 - Tovar podľa potreby. (faktura)
Faktúra DF2023/677 od ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 97613 Slovenská Ľupča (50626183) z 31.12.2023 v sume 61.10 €
61,10 €.
31.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie - verejné osvetlenie nedoplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/334 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2023 v sume 41.01 €
41,01 €.
31.12.2023 - Prekladdanie kontajnerov (faktura)
Faktúra DF2023/683 od Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, 974 05 Banská Bystrica (40593657) z 31.12.2023 v sume 120.00 €
120,00 €.
31.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV Partizánska nedoplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/332 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2023 v sume 259.91 €
259,91 €.
31.12.2023 - Zneškodnenie odpadu (faktura)
Faktúra DF2023/684 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 31.12.2023 v sume 5965.42 €
5 965,42 €.
31.12.2023 - Poskytovanie prevádzkových služieb 4.Q. 2023 (faktura)
Faktúra DF2023/675 od AQUAMAAT, sro, Lúčna 48, 974 01 Nemce (36651672) z 31.12.2023 v sume 1080.00 €
1 080,00 €.
31.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie - park jar. preplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/335 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2023 v sume -15.84 €
-15,84 €.
31.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie - verejné osvetlenie preplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/333 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2023 v sume -81.24 €
-81,24 €.
31.12.2023 - Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 12/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/674 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 31.12.2023 v sume 1000.00 €
1 000,00 €.
31.12.2023 - Telekomunikačné služby. (faktura)
Faktúra DF2023/679 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 31.12.2023 v sume 224.87 €
224,87 €.
31.12.2023 - PHM 12/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/671 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 31.12.2023 v sume 270.91 €
270,91 €.
31.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie - obec nedoplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/336 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2023 v sume 197.70 €
197,70 €.
31.12.2023 - Stočné z verejných priestranstiev (faktura)
Faktúra DF2023/682 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.12.2023 v sume 6559.88 €
6 559,88 €.
31.12.2023 - Telekomunikačné služby. (faktura)
Faktúra DF2023/678 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 31.12.2023 v sume 329.80 €
329,80 €.
31.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie - MKS nedoplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/340 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2023 v sume 129.01 €
129,01 €.
31.12.2023 - Poskytovanie počítačových služieb 12/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/670 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 31.12.2023 v sume 765.00 €
765,00 €.
31.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV Lesnícka nedoplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/330 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2023 v sume 411.18 €
411,18 €.
31.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie - bývalá ZUŠ nedoplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/326 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2023 v sume 3.35 €
3,35 €.
31.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie - DHZ nedoplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/325 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2023 v sume 322.02 €
322,02 €.
31.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie - tržnica (faktura)
Faktúra DFO2023/341 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2023 v sume 31.12 €
31,12 €.
31.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie - zdr. stredisko preplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/324 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2023 v sume -288.25 €
-288,25 €.
31.12.2023 - Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS (faktura)
Faktúra DF2023/673 od Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava (35742364) z 31.12.2023 v sume 78.40 €
78,40 €.
31.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV Mlynská nedoplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/328 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2023 v sume 6.54 €
6,54 €.
31.12.2023 - Zimná údržba 12/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/672 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 31.12.2023 v sume 1866.00 €
1 866,00 €.
31.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie obecný úrad (faktura)
Faktúra DFO2023/347 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2023 v sume -11.04 €
-11,04 €.
31.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie - park preplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/338 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2023 v sume -8.38 €
-8,38 €.
31.12.2023 - Zimná údržba 12/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/685 od Michal Majer, Hronská 275/10, 976 13 Slovenská Ľupča (48328405) z 31.12.2023 v sume 8071.20 €
8 071,20 €.
31.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV Mlynská nedoplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/337 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2023 v sume 8.58 €
8,58 €.
31.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie - verejné osvetlenie preplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/339 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2023 v sume -455.70 €
-455,70 €.
31.12.2023 - Stočné ČOV (faktura)
Faktúra DF2023/681 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.12.2023 v sume 3843.01 €
3 843,01 €.
31.12.2023 - Diáre a kalendáre na rok 2024 (faktura)
Faktúra DF2023/676 od Spektrum Grafik a.s., Partizánska cesta 116 A., 974 00 Banská Bystrica (35674253) z 31.12.2023 v sume 492.60 €
492,60 €.
31.12.2023 - Telekomunikačné služby. (faktura)
Faktúra DF2023/680 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 31.12.2023 v sume 28.00 €
28,00 €.
31.12.2023 - Tovar podľa potreby. (faktura)
Faktúra DF2023/677 od ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 97613 Slovenská Ľupča (50626183) z 31.12.2023 v sume 61.10 €
61,10 €.
31.12.2023 - Prekladdanie kontajnerov (faktura)
Faktúra DF2023/683 od Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, 974 05 Banská Bystrica (40593657) z 31.12.2023 v sume 120.00 €
120,00 €.
31.12.2023 - Zneškodnenie odpadu (faktura)
Faktúra DF2023/684 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 31.12.2023 v sume 5965.42 €
5 965,42 €.
31.12.2023 - Poskytovanie prevádzkových služieb 4.Q. 2023 (faktura)
Faktúra DF2023/675 od AQUAMAAT, sro, Lúčna 48, 974 01 Nemce (36651672) z 31.12.2023 v sume 1080.00 €
1 080,00 €.
31.12.2023 - Poštové služby 12/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/687 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica (36631124) z 31.12.2023 v sume 158.70 €
158,70 €.
31.12.2023 - Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 12/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/674 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 31.12.2023 v sume 1000.00 €
1 000,00 €.
31.12.2023 - Telekomunikačné služby. (faktura)
Faktúra DF2023/679 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 31.12.2023 v sume 224.87 €
224,87 €.
31.12.2023 - PHM 12/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/671 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 31.12.2023 v sume 270.91 €
270,91 €.
31.12.2023 - Stočné z verejných priestranstiev (faktura)
Faktúra DF2023/682 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.12.2023 v sume 6559.88 €
6 559,88 €.
31.12.2023 - Telekomunikačné služby. (faktura)
Faktúra DF2023/678 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 31.12.2023 v sume 329.80 €
329,80 €.
31.12.2023 - Poskytovanie počítačových služieb 12/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/670 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 31.12.2023 v sume 765.00 €
765,00 €.
31.12.2023 - Doprava Sl.Lupča - Badapešť a späť 14.12.2023 (faktura)
Faktúra DF2023/686 od LALIKBUS, s.r.o., Oremburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica (54425298) z 31.12.2023 v sume 550.00 €
550,00 €.
31.12.2023 - Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS (faktura)
Faktúra DF2023/673 od Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava (35742364) z 31.12.2023 v sume 78.40 €
78,40 €.
31.12.2023 - Zimná údržba 12/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/672 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 31.12.2023 v sume 1866.00 €
1 866,00 €.
31.12.2023 - Zimná údržba 12/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/685 od Michal Majer, Hronská 275/10, 976 13 Slovenská Ľupča (48328405) z 31.12.2023 v sume 8071.20 €
8 071,20 €.
29.12.2023 - Sprievodcovské služby dňa 14.12.2023 do Budapešti (faktura)
Faktúra DF2023/669 od VIKTÓRIA - CA , s.r.o., Jesenského 74, 94301 Štúrovo (47409657) z 29.12.2023 v sume 144.00 €
144,00 €.
29.12.2023 - Tovar podľa potreby ZPOZ (faktura)
Faktúra DF2023/668 od ADVIK, s.r.o., Námestie SNP 22, 97613 Slovenská Ľupča (31617531) z 29.12.2023 v sume 32.40 €
32,40 €.
29.12.2023 - Tovar podľa potreby (faktura)
Faktúra DF2023/667 od ADVIK, s.r.o., Námestie SNP 22, 97613 Slovenská Ľupča (31617531) z 29.12.2023 v sume 417.24 €
417,24 €.
28.12.2023 - Plastové poháre na novoročný prípitok 2024 (faktura)
Faktúra DF2023/666 od BDM group s.r.o, Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica (47383232) z 28.12.2023 v sume 93.36 €
93,36 €.
28.12.2023 - Stravné lístky v počte 600 ks a nominálnej hodnote 6,00€ (faktura)
Faktúra DF2023/665 od DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina (36391000) z 28.12.2023 v sume 3611.28 €
3 611,28 €.
28.12.2023 - Dodanie tonerov podľa dodacieho listu V - 230165 (faktura)
Faktúra DF2023/664 od Printech Slovakia, sro, Brusno 223, 976 62 Brusno (44561318) z 28.12.2023 v sume 160.97 €
160,97 €.
27.12.2023 - Divadelné predstavenie "tajomstvá vianočného krbu" (faktura)
Faktúra DF2023/663 od Divadlo komédie, občianske združenie, Silvánska 29, 811 01 Bratislava (36067164) z 27.12.2023 v sume 2300.00 €
2 300,00 €.
27.12.2023 - Zber a odvoz použitého oleja (faktura)
Faktúra DF2023/660 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 27.12.2023 v sume 24.00 €
24,00 €.
27.12.2023 - Reprezentačné predmety - medová vežička (faktura)
Faktúra DF2023/662 od Marek Leb - zlatá včielka, Bakossova 14464/3I, 97401 Banská Bystrica (40544664) z 27.12.2023 v sume 1030.50 €
1 030,50 €.
27.12.2023 - Rekonštrukcia verejného priestranstva - terasy na Námestí v obci Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/661 od ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 97411 Banská Bystrica (31600891) z 27.12.2023 v sume 6568.37 €
6 568,37 €.
21.12.2023 - Svietidlá do MKS (faktura)
Faktúra DF2023/652 od Internet Mall Slovakia s.r.o, Galvaniho 6, Bratislava, 810 00 Bratislava (35950226) z 21.12.2023 v sume 97.42 €
97,42 €.
21.12.2023 - Rekonštrukcia stien na schodisku v Zdravotnom stredisku Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/658 od TOP-MONT SK s.r.o., Záhradná 150, 97664 Bacúch (44660821) z 21.12.2023 v sume 9987.08 €
9 987,08 €.
21.12.2023 - Rekonštrukcia soc. zariadení a kúpelne v objekte na futbalovom ihrisku v Slovenskej Ľupči (faktura)
Faktúra DF2023/659 od TOP-MONT SK s.r.o., Záhradná 150, 97664 Bacúch (44660821) z 21.12.2023 v sume 4996.80 €
4 996,80 €.
21.12.2023 - Maliarske práce - Zdravotne stredisko v Slovenskej Ľupči (faktura)
Faktúra DF2023/657 od TOP-MONT SK s.r.o., Záhradná 150, 97664 Bacúch (44660821) z 21.12.2023 v sume 2994.00 €
2 994,00 €.
21.12.2023 - etapa 2. Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/653 od Metrostav Slovakia a.s.,, 811 01 Bratislava (47144190) z 21.12.2023 v sume 172904.38 €
172 904,38 €.
20.12.2023 - Výmena rozvádzačov RE a RZ skríň v obci Slovenská Ľupča - Námestie SNP (faktura)
Faktúra DF2023/647 od MGE GROUP, s.r.o., Moskovská 13, 97404 Banská Bystrica (36625574) z 20.12.2023 v sume 11921.51 €
11 921,51 €.
20.12.2023 - Doplnenie sekcie mobiliáru - autobusová zastávka Námestie SNP Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/651 od mmcité sk s.r.o., Brnianska 2, 91105 Trenčín (36320854) z 20.12.2023 v sume 2662.87 €
2 662,87 €.
20.12.2023 - Oprava prívesného vozíka. (faktura)
Faktúra DF2023/643 od Ľupčianske kovozávody s.r.o., Hronská 263/34, 97613 Slovenská Ľupča (47448679) z 20.12.2023 v sume 805.39 €
805,39 €.
20.12.2023 - Externý manžment " Triedený zber odpadov v obci Slovenská Ľupča max. 500 hodín (faktura)
Faktúra DF2023/645 od Maroš Grznár, Župkov 32, 966 71 Župkov (40375374) z 20.12.2023 v sume 1806.00 €
1 806,00 €.
20.12.2023 - Servis obecného osvetlenia, skrat v Rómskej osade, výmena svietidiel, montáž vianoč.osvetlenia (faktura)
Faktúra DF2023/654 od NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň (43981101) z 20.12.2023 v sume 1228.66 €
1 228,66 €.
20.12.2023 - Editácia plochy zelene. (faktura)
Faktúra DF2023/656 od T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava (43995187) z 20.12.2023 v sume 360.00 €
360,00 €.
20.12.2023 - Poistenie zodpovednosti za škodu (faktura)
Faktúra DF2023/655 od Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava (31595545) z 20.12.2023 v sume 175.09 €
175,09 €.
20.12.2023 - Elektroinštalácia - Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/648 od MGE GROUP, s.r.o., Moskovská 13, 97404 Banská Bystrica (36625574) z 20.12.2023 v sume 26905.14 €
26 905,14 €.
20.12.2023 - Doplnenie rozvádzača RE - VO pri katolíckom kstole a prípojka NN k RVO (faktura)
Faktúra DF2023/646 od MGE GROUP, s.r.o., Moskovská 13, 97404 Banská Bystrica (36625574) z 20.12.2023 v sume 5154.68 €
5 154,68 €.
19.12.2023 - Výkon stavebného dozoru etapa II. Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/642 od KREAX, s.r.o., Jána Cikkera 11, 97401 Banská Bystrica (36053741) z 19.12.2023 v sume 14400.00 €
14 400,00 €.
19.12.2023 - Návrh na vklad do katastra nehnuteľností COOP Jednota Krupina s.d. (faktura)
Faktúra DF2023/644 od Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 97405 Banská Bystrica (00151866) z 19.12.2023 v sume 33.00 €
33,00 €.
18.12.2023 - Výrub 6 ks drevín v obci Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/638 od Karol Kekelák, M. Rázusa 1323/16, 974 01 Banská Bystrica (44648804) z 18.12.2023 v sume 1700.00 €
1 700,00 €.
18.12.2023 - Výkon zimnej údržby 11/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/639 od Michal Majer, Hronská 275/10, 976 13 Slovenská Ľupča (48328405) z 18.12.2023 v sume 1137.60 €
1 137,60 €.
18.12.2023 - Rozbor odpadových vôd ČOV odtok (faktura)
Faktúra DF2023/641 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 18.12.2023 v sume 131.14 €
131,14 €.
18.12.2023 - dovoz štrku a úprava cesty na Záhradnej ulici (faktura)
Faktúra DF2023/640 od Michal Majer, Hronská 275/10, 976 13 Slovenská Ľupča (48328405) z 18.12.2023 v sume 969.36 €
969,36 €.
18.12.2023 - Stavebné práce v centre Námestia v Slovenskej Ľupči- príprava na dobudov. osvetlenia, odvodnenia a prídlažieb (faktura)
Faktúra DF2023/649 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 18.12.2023 v sume 11747.58 €
11 747,58 €.
15.12.2023 - Prihláška za člena RVC Martin na rok 2024 (faktura)
Faktúra DF2023/635 od Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin (31938434) z 15.12.2023 v sume 261.70 €
261,70 €.
15.12.2023 - Víno (faktura)
Faktúra DF2023/650 od JS Jozef Stanko, Záhradná 172/26, 976 13 Slovenská Ľupča (10835148) z 15.12.2023 v sume 148.00 €
148,00 €.
14.12.2023 - Hlasový paušál (faktura)
Faktúra DF2023/636 od Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava (35697270) z 14.12.2023 v sume 6.00 €
6,00 €.
14.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie (faktura)
Faktúra DFO2023/320 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 14.12.2023 v sume 3.14 €
3,14 €.
14.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie (faktura)
Faktúra DFO2023/321 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 14.12.2023 v sume 0.12 €
0,12 €.
14.12.2023 - Vypracovanie zdravotného posudku Žaloudek (faktura)
Faktúra DF2023/637 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 14.12.2023 v sume 17.00 €
17,00 €.
14.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie (faktura)
Faktúra DFO2023/322 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 14.12.2023 v sume 152.54 €
152,54 €.
12.12.2023 - Divadelné vystúpenie 6.12.2023 v MKS Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/631 od Comedy show s. r. o., Brezová 2362/29, 05201 Spišská Nová Ves (55205747) z 12.12.2023 v sume 600.00 €
600,00 €.
12.12.2023 - Právne úkony 12/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/630 od JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica (33759626) z 12.12.2023 v sume 477.98 €
477,98 €.
12.12.2023 - Stravné lístky (faktura)
Faktúra DFZ2023/15 od DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina (36391000) z 12.12.2023 v sume 3611.28 €
3 611,28 €.
11.12.2023 - BOZP 4 Q 2023 (faktura)
Faktúra DF2023/634 od PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica (36644048) z 11.12.2023 v sume 270.00 €
270,00 €.
11.12.2023 - Poštové služby 11/2023 uhradené poštovou kartou (faktura)
Faktúra DF2023/632 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica (36631124) z 11.12.2023 v sume 308.30 €
308,30 €.
11.12.2023 - Vyúčtovanie el. energie OcU (faktura)
Faktúra DFO2023/301 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 11.12.2023 v sume 3.03 €
3,03 €.
11.12.2023 - Poskytovanie sociálnej služby 11/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/633 od SENIORKA, N.O., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen (45735603) z 11.12.2023 v sume 43.20 €
43,20 €.
08.12.2023 - etapa 2 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča 11/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/622 od Metrostav Slovakia a.s.,, 811 01 Bratislava (47144190) z 08.12.2023 v sume 84299.74 €
84 299,74 €.
08.12.2023 - Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS (faktura)
Faktúra DF2023/624 od Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava (35742364) z 08.12.2023 v sume 96.12 €
96,12 €.
08.12.2023 - etapa 1 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/621 od Metrostav Slovakia a.s.,, 811 01 Bratislava (47144190) z 08.12.2023 v sume 143891.42 €
143 891,42 €.
08.12.2023 - etapa 2 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča 11/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/622 od Metrostav Slovakia a.s.,, 811 01 Bratislava (47144190) z 08.12.2023 v sume 84299.74 €
84 299,74 €.
08.12.2023 - Stočné ČOV (faktura)
Faktúra DF2023/626 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 08.12.2023 v sume 5065.79 €
5 065,79 €.
08.12.2023 - Uvítanie detí - ZPOZ - darčeky 15 ks (faktura)
Faktúra DF2023/627 od IOS s.r.o, Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča (50268546) z 08.12.2023 v sume 292.86 €
292,86 €.
07.12.2023 - Vývoz kontajnera (faktura)
Faktúra DF2023/623 od Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, 974 05 Banská Bystrica (40593657) z 07.12.2023 v sume 90.00 €
90,00 €.
07.12.2023 - Tovar podľa potreby (faktura)
Faktúra DF2023/628 od ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 97613 Slovenská Ľupča (50626183) z 07.12.2023 v sume 55.10 €
55,10 €.
07.12.2023 - Zneškodnenie odpadu (faktura)
Faktúra DF2023/629 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 07.12.2023 v sume 10174.02 €
10 174,02 €.
07.12.2023 - Preloženie prípojky plynovodu (faktura)
Faktúra DF2023/625 od SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35910739) z 07.12.2023 v sume 529.14 €
529,14 €.
06.12.2023 - etapa 2 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča 10/2023 - 11/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/620 od Metrostav Slovakia a.s.,, 811 01 Bratislava (47144190) z 06.12.2023 v sume 256446.54 €
256 446,54 €.
05.12.2023 - Dodávka zemného plynu Námestie SNP 2 (faktura)
Faktúra DFO2023/299 od SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35910739) z 05.12.2023 v sume 2268.00 €
2 268,00 €.
05.12.2023 - PHM 11/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/607 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 05.12.2023 v sume 197.17 €
197,17 €.
05.12.2023 - Služby obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 11/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/615 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 05.12.2023 v sume 1000.00 €
1 000,00 €.
05.12.2023 - Dochádzkový systém (faktura)
Faktúra DF2023/617 od APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica (30222575) z 05.12.2023 v sume 36.00 €
36,00 €.
05.12.2023 - Výroba, grafika a tlač plagátov na 3 obecné akcie (faktura)
Faktúra DF2023/612 od Tibor Majer, 976 13 Slovenská Ľupča (46408339) z 05.12.2023 v sume 45.00 €
45,00 €.
05.12.2023 - Dodávka zemného plynu Námestie SNP 13 (faktura)
Faktúra DFO2023/297 od SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35910739) z 05.12.2023 v sume 1662.00 €
1 662,00 €.
05.12.2023 - Činností vedúce k úprave elektrických rozvodov v časti pred potravinami na Námestí SNP. (faktura)
Faktúra DF2023/618 od Eva Abrahámová - EWELS, Slnečná 3816/40, 97404 Banská Bystrica (52663370) z 05.12.2023 v sume 2500.00 €
2 500,00 €.
05.12.2023 - Dodávka zemného plynu 1. Mája 1 (faktura)
Faktúra DFO2023/298 od SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35910739) z 05.12.2023 v sume 2429.00 €
2 429,00 €.
05.12.2023 - Moniitor áut (faktura)
Faktúra DF2023/608 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 05.12.2023 v sume 34.20 €
34,20 €.
05.12.2023 - Zhotovenie podkladov pre tlač Ľupčianskych zvestí (faktura)
Faktúra DF2023/616 od SK COSMOPOLIT s.r.o., Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča (36660787) z 05.12.2023 v sume 650.00 €
650,00 €.
05.12.2023 - Sprostredkovanie činností vedúcich k úprave elektrických rozvodov v dolnej časti Námestia SNP. (faktura)
Faktúra DF2023/619 od Eva Abrahámová - EWELS, Slnečná 3816/40, 97404 Banská Bystrica (52663370) z 05.12.2023 v sume 2500.00 €
2 500,00 €.
05.12.2023 - Dodávka zemného plynu Lichardova 2 (faktura)
Faktúra DFO2023/300 od SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35910739) z 05.12.2023 v sume 407.00 €
407,00 €.
05.12.2023 - Výkon stavebného dozoru Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča etapa I. (faktura)
Faktúra DF2023/606 od KREAX, s.r.o., Jána Cikkera 11, 97401 Banská Bystrica (36053741) z 05.12.2023 v sume 14400.00 €
14 400,00 €.
04.12.2023 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2023/602 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 04.12.2023 v sume 26.15 €
26,15 €.
04.12.2023 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2023/600 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 04.12.2023 v sume 410.66 €
410,66 €.
04.12.2023 - Strojové odhŕňanie snehu paušálna cena (faktura)
Faktúra DF2023/604 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 04.12.2023 v sume 558.00 €
558,00 €.
04.12.2023 - Telekomunikačné službyy (faktura)
Faktúra DF2023/601 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 04.12.2023 v sume 226.60 €
226,60 €.
04.12.2023 - Podkladná vrstva na komunikácii na Mlynskej ulici v Slovenskej Ľupči (faktura)
Faktúra DF2023/605 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 04.12.2023 v sume 9980.40 €
9 980,40 €.
04.12.2023 - Dopracovannie UPD Zmeny a doplnky č. 7 (faktura)
Faktúra DF2023/613 od eR STAR, s.r.o., Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica (36648752) z 04.12.2023 v sume 360.00 €
360,00 €.
04.12.2023 - Územný plán obce Zmeny a doplnky č. 7 obce Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/614 od eR STAR, s.r.o., Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica (36648752) z 04.12.2023 v sume 2888.40 €
2 888,40 €.
04.12.2023 - Dodanie, výsadba stromov, ukotvenie drevín a zvlažovacie vaky - obec Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/609 od BOTANYplant s.r.o., Kmeťova 4602/24, 94911 Nitra (54801079) z 04.12.2023 v sume 3475.80 €
3 475,80 €.
01.12.2023 - Dodávka zemného plynu Námestie SNP 12 (faktura)
Faktúra DFO2023/296 od SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35910739) z 01.12.2023 v sume 285.00 €
285,00 €.
01.12.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie OU osvet (faktura)
Faktúra DFO2023/309 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.12.2023 v sume 247.00 €
247,00 €.
01.12.2023 - Oprava miestnych komunikácií v obci Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/597 od BARTOŠSTAV s.r.o, 1. Mája 371/16, 976 13 Slovenská Ľupča (47024631) z 01.12.2023 v sume 4321.08 €
4 321,08 €.
01.12.2023 - Počítačové služby 11/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/610 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 01.12.2023 v sume 825.00 €
825,00 €.
01.12.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie ČOV Teh (faktura)
Faktúra DFO2023/313 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.12.2023 v sume 5.00 €
5,00 €.
01.12.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Lesnícka (faktura)
Faktúra DFO2023/312 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.12.2023 v sume 50.00 €
50,00 €.
01.12.2023 - Odvodnenie cestnej komunikácie na Lichardovej ul. Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/598 od BARTOŠSTAV s.r.o, 1. Mája 371/16, 976 13 Slovenská Ľupča (47024631) z 01.12.2023 v sume 4664.34 €
4 664,34 €.
01.12.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mlynská (faktura)
Faktúra DFO2023/316 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.12.2023 v sume 16.00 €
16,00 €.
01.12.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mlynská (faktura)
Faktúra DFO2023/314 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.12.2023 v sume 5.00 €
5,00 €.
01.12.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Námestie SNP 12 (faktura)
Faktúra DFO2023/318 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.12.2023 v sume 16.00 €
16,00 €.
01.12.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie tržnica (faktura)
Faktúra DFO2023/304 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.12.2023 v sume 35.00 €
35,00 €.
01.12.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Námestie SNP 2/A (faktura)
Faktúra DFO2023/303 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.12.2023 v sume 317.00 €
317,00 €.
01.12.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie ZUŠ bývalá budova (faktura)
Faktúra DFO2023/308 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.12.2023 v sume 6.00 €
6,00 €.
01.12.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie park jarmok (faktura)
Faktúra DFO2023/317 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.12.2023 v sume 22.00 €
22,00 €.
01.12.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Zdr. str (faktura)
Faktúra DFO2023/310 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.12.2023 v sume 76.00 €
76,00 €.
01.12.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie OU osv Hronská (faktura)
Faktúra DFO2023/302 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.12.2023 v sume 291.00 €
291,00 €.
01.12.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie OcU (faktura)
Faktúra DFO2023/306 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.12.2023 v sume 344.00 €
344,00 €.
01.12.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Cintorín (faktura)
Faktúra DFO2023/307 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.12.2023 v sume 56.00 €
56,00 €.
01.12.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Za Ďaňacou (faktura)
Faktúra DFO2023/315 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.12.2023 v sume 18.00 €
18,00 €.
01.12.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie OU osvet (faktura)
Faktúra DFO2023/305 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.12.2023 v sume 218.00 €
218,00 €.
01.12.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Partizánska (faktura)
Faktúra DFO2023/319 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.12.2023 v sume 1880.00 €
1 880,00 €.
01.12.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Námestie SNP 2 (faktura)
Faktúra DFO2023/311 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.12.2023 v sume 25.00 €
25,00 €.
01.12.2023 - Vypracovanie zdravotného posudku (faktura)
Faktúra DF2023/611 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 01.12.2023 v sume 17.00 €
17,00 €.
30.11.2023 - Korektúra Ľupčianskych zvestí (faktura)
Faktúra DF2023/603 od GETTPAL s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava - mestská časť Rača (50516272) z 30.11.2023 v sume 100.00 €
100,00 €.
29.11.2023 - Zber a odvoz použitého oleja (faktura)
Faktúra DF2023/595 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 29.11.2023 v sume 24.00 €
24,00 €.
28.11.2023 - Budovanie prvkov zelenej infrraštruktúry v obci Slovenská Ľupča etapa I. Dodávka materiálov, techn. častí, stavebných prác (faktura)
Faktúra DF2023/599 od Metrostav Slovakia a.s.,, 811 01 Bratislava (47144190) z 28.11.2023 v sume 74298.49 €
74 298,49 €.
28.11.2023 - Budovanie prvkov zelenej infrraštruktúry v obci Slovenská Ľupča etapa I. Dodávka materiálov, techn. častí, stavebných prác (faktura)
Faktúra DF2023/599 od Metrostav Slovakia a.s.,, 811 01 Bratislava (47144190) z 28.11.2023 v sume 74298.49 €
74 298,49 €.
28.11.2023 - Servisné práce na ČOV a ČS 1,2,3 v Slovenskej Ľupči (faktura)
Faktúra DF2023/596 od K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 33901 Klatovy (64833186) z 28.11.2023 v sume 1281.60 €
1 281,60 €.
27.11.2023 - Zemné práce na Mlynskej ulici v Slovenskej Ľupči (faktura)
Faktúra DF2023/591 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 27.11.2023 v sume 9973.09 €
9 973,09 €.
27.11.2023 - Kontrola bezpečnosti detského ihriska (faktura)
Faktúra DF2023/589 od EKOTEC spol. s.r.o, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač (00687022) z 27.11.2023 v sume 193.20 €
193,20 €.
24.11.2023 - Údržba EZS , nastavenie GSM brány, výmena SIM karty (faktura)
Faktúra DF2023/590 od Ing. Miroslav Šiffer CONEX, Školská 532/2, 976 11 Selce (10833293) z 24.11.2023 v sume 80.00 €
80,00 €.
24.11.2023 - Tlač Ľupčianskych zvestí 1250 ks tlač čiernobiela (faktura)
Faktúra DF2023/588 od DALI BB s r.o., Krátka 17, 974 01 Banská Bystrica (36045144) z 24.11.2023 v sume 2058.00 €
2 058,00 €.
23.11.2023 - Rozbor odpadových vôd ČOV odtok (faktura)
Faktúra DF2023/585 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 23.11.2023 v sume 131.14 €
131,14 €.
23.11.2023 - Obálky s doručenkou DVR, papierové utierky Katrin, minerálna voda jemne perlivá a neperlivá (faktura)
Faktúra DF2023/584 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 23.11.2023 v sume 407.49 €
407,49 €.
22.11.2023 - Nosič kontajnerov, traktor a príslušenstvo Triedený zber odpadov (faktura)
Faktúra DF2023/579 od AGROTECHNIKA, s. r. o., Dobronivská cesta 6, 96001 Zvolen (48245411) z 22.11.2023 v sume 167760.00 €
167 760,00 €.
21.11.2023 - Dodávka a montáž pochôdzneho skla na prekrytie otvoru- " Radnica " (faktura)
Faktúra DF2023/580 od DOMO GLASS s.r.o., Zvolenská cesta 85, 97405 Banská Bystrica (46888608) z 21.11.2023 v sume 2199.35 €
2 199,35 €.
21.11.2023 - Poistenie auta 16.2.2024-15.2.2025 (faktura)
Faktúra DF2023/583 od Allianz- Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 810 00 Bratislava (00151700) z 21.11.2023 v sume 29.84 €
29,84 €.
21.11.2023 - DFS Drienka - pamätné medaily 10. výročie Pamätné listy, krabičky. (faktura)
Faktúra DF2023/586 od Tibor Majer, 976 13 Slovenská Ľupča (46408339) z 21.11.2023 v sume 415.00 €
415,00 €.
21.11.2023 - Záloha na tovar podľa kúpnej zmluvy Triedený zber odpadov v obci Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/575 od ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice (36851264) z 21.11.2023 v sume 12276.00 €
12 276,00 €.
21.11.2023 - Samsung Galaxy (faktura)
Faktúra DF2023/576 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 21.11.2023 v sume 0.00 €
Neuvedená.
20.11.2023 - Vypracovanie zdravotného posudku Gregorová (faktura)
Faktúra DF2023/581 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 20.11.2023 v sume 17.00 €
17,00 €.
20.11.2023 - Splatenie telefónu (faktura)
Faktúra DF2023/577 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 20.11.2023 v sume 0.00 €
Neuvedená.
20.11.2023 - Matričný program do 10/2024 uhradená záloha neplatiť (faktura)
Faktúra DF2023/592 od Ives Košice, Čsl. armády 20, 040 01 Košice (00162957) z 20.11.2023 v sume 33.60 €
33,60 €.
20.11.2023 - Sprostredkovanie činností vedúcich k úprave elektrických rozvodov v lokalite Námestie SNP (faktura)
Faktúra DF2023/578 od Eva Abrahámová - EWELS, Slnečná 3816/40, 97404 Banská Bystrica (52663370) z 20.11.2023 v sume 2500.00 €
2 500,00 €.
20.11.2023 - Prezentácia v 360° videomape Typ B VR okuliare v rámci prezentácie (faktura)
Faktúra DF2023/594 od CBS spol. s .r.o, 974 01 Kynceľová (36754749) z 20.11.2023 v sume 718.80 €
718,80 €.
20.11.2023 - Kompresor SEMi Profi (faktura)
Faktúra DF2023/593 od HYRIAK s.r.o, Štúrova 12, 977 01 Brezno (36828777) z 20.11.2023 v sume 234.00 €
234,00 €.
20.11.2023 - Externý manžment " Triedený zber odpadov v obci Slovenská Ľupča max. 500 hodín (faktura)
Faktúra DF2023/573 od Maroš Grznár, Župkov 32, 966 71 Župkov (40375374) z 20.11.2023 v sume 1848.00 €
1 848,00 €.
20.11.2023 - Tlačivá pre Matričný úrad (faktura)
Faktúra DF2023/587 od Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 814 21 Bratislava – mestská časť Star (42272360) z 20.11.2023 v sume 93.00 €
93,00 €.
20.11.2023 - Vypracovanie zdravotného posudku Potančok (faktura)
Faktúra DF2023/582 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 20.11.2023 v sume 17.00 €
17,00 €.
16.11.2023 - Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča etapa II. (faktura)
Faktúra DF2023/571 od Metrostav Slovakia a.s.,, 811 01 Bratislava (47144190) z 16.11.2023 v sume 446649.08 €
446 649,08 €.
16.11.2023 - Služby audítora na priebežnom audite za rok 2023 (faktura)
Faktúra DF2023/572 od Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica (32013892) z 16.11.2023 v sume 1140.00 €
1 140,00 €.
15.11.2023 - Stavebné práce na spevnených plochách nad rámec projektu Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry etapa I. (faktura)
Faktúra DF2023/574 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 15.11.2023 v sume 64867.20 €
64 867,20 €.
14.11.2023 - Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska (faktura)
Faktúra DF2023/566 od Mgr. Jaroslav Furman - organizácia školení a seminárov, Ing. Straku 2179/4, 05201 Spišská Nová Ves (14373297) z 14.11.2023 v sume 430.00 €
430,00 €.
14.11.2023 - Poštové služby uhradené poštovou kartou (faktura)
Faktúra DF2023/567 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica (36631124) z 14.11.2023 v sume 783.90 €
783,90 €.
14.11.2023 - Preprava FS Uprín na deň 26.10. a 27.10.2023 (faktura)
Faktúra DF2023/568 od EMILI Bus s.r.o, 974 01 Banská Bystrica (47532041) z 14.11.2023 v sume 240.00 €
240,00 €.
14.11.2023 - Hudobné vystúpenie na deň 25.10.2023 o 14:00 hod v MKS Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/570 od Gizela Oňová, Rajecká 8687/36, 82107 Bratislava-Vrakuňa (F15541) z 14.11.2023 v sume 650.00 €
650,00 €.
14.11.2023 - Batohy s potlačou 190 ks (faktura)
Faktúra DF2023/569 od MAXFIL SK s.r.o., Duklianska 3A, 052 70 Spišská Nová Ves (53155246) z 14.11.2023 v sume 675.36 €
675,36 €.
13.11.2023 - Vyúčtovanie el. energie (faktura)
Faktúra DFO2023/272 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 13.11.2023 v sume 247.60 €
247,60 €.
13.11.2023 - Vyúčtovanie el. energie nedoplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/273 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 13.11.2023 v sume 0.87 €
0,87 €.
13.11.2023 - Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS (faktura)
Faktúra DF2023/564 od Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava (35742364) z 13.11.2023 v sume 109.08 €
109,08 €.
13.11.2023 - Vyúčtovanie el. energie preplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/271 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 13.11.2023 v sume -0.12 €
-0,12 €.
13.11.2023 - Mesačný poplatok (faktura)
Faktúra DF2023/563 od Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava (35697270) z 13.11.2023 v sume 6.00 €
6,00 €.
10.11.2023 - Odstránenie burín a náletových drevín areál cintorína v Slovenskej Ľupči (faktura)
Faktúra DF2023/565 od Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica (45738700) z 10.11.2023 v sume 136.00 €
136,00 €.
10.11.2023 - Nájom pozemku za rok 2023 (faktura)
Faktúra DF2023/560 od Slovenský pozemkový fond, Búdková 3555/36, 81104 Bratislava-Staré Mesto (17335345) z 10.11.2023 v sume 14.40 €
14,40 €.
10.11.2023 - Vyúčtovanie el. energie OcU preplatok 1.4.2023-31.4.2023 (faktura)
Faktúra DFO2023/275 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 10.11.2023 v sume -71.20 €
-71,20 €.
10.11.2023 - Poskytnutie sociálnej služby 10/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/559 od SENIORKA, N.O., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen (45735603) z 10.11.2023 v sume 81.60 €
81,60 €.
10.11.2023 - Právne úkony 11/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/561 od JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica (33759626) z 10.11.2023 v sume 477.98 €
477,98 €.
10.11.2023 - Kosenie obecného cintorína (faktura)
Faktúra DF2023/562 od Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica (45738700) z 10.11.2023 v sume 1480.82 €
1 480,82 €.
10.11.2023 - Vyúčtovanie el. energie OcU preplatok (faktura)
Faktúra DFO2023/270 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 10.11.2023 v sume -12.96 €
-12,96 €.