Faktúry (Archív)

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Faktúry aj za predchádzajúce obdobie nájdete na tomto odkaze: https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/?SL=FAKTURY&TYP=Faktury

31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Lesnícka (faktura)
Faktúra DFO2022/186 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-243,62 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Czambelova ul. (faktura)
Faktúra DFO2022/190 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
4,87 €.
31.12.2022 - Zimná údržba 12/ 2022 (faktura)
Faktúra DF2022/685 od Michal Majer, Hronská 275/10, 976 13 Slovenská Ľupča (48328405) z 31.12.2022
1 173,60 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie dodávky zemného plynu Námestie SNP 12 (faktura)
Faktúra DF2022/686 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 31.12.2022
2 254,75 €.
31.12.2022 - Tovar podľa potreby (faktura)
Faktúra DF2022/668 od ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča (50626183) z 31.12.2022
72,60 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Partizánska (faktura)
Faktúra DFO2022/195 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-1 217,51 €.
31.12.2022 - Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 2 (faktura)
Faktúra DFO2022/207 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 31.12.2022
-93,21 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Cintorínska (faktura)
Faktúra DFO2022/191 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
170,65 €.
31.12.2022 - Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie (faktura)
Faktúra DF2022/682 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.12.2022
1 237,59 €.
31.12.2022 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2022/677 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 31.12.2022
23,89 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - 1. mája ver. osvetl. (faktura)
Faktúra DFO2022/201 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-1 489,43 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - obec (faktura)
Faktúra DFO2022/192 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-3 227,14 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Mlynská (faktura)
Faktúra DFO2022/187 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-5,58 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Námestie SNP (faktura)
Faktúra DFO2022/196 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-76,04 €.
31.12.2022 - Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 13 (faktura)
Faktúra DFO2022/204 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 31.12.2022
-927,22 €.
31.12.2022 - Ručný nízkozdvižný vozík S5253-G, 1 ks za cenu 538,80 €. (faktura)
Faktúra DF2022/687 od MEVA-SK s.r.o, 048 01 Rožňava (31681051) z 31.12.2022
538,80 €.
31.12.2022 - Dodávka zemného plynu - Lichardova 2 (faktura)
Faktúra DFO2022/205 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 31.12.2022
30,02 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV Tehelná (faktura)
Faktúra DFO2022/197 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-168,83 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Mlynská (faktura)
Faktúra DFO2022/198 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-0,26 €.
31.12.2022 - PHM (faktura)
Faktúra DF2022/674 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 31.12.2022
89,62 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Obecný úrad , tržnica (faktura)
Faktúra DFO2022/199 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-1 251,83 €.
31.12.2022 - Sociálne služby 12/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/671 od SENIORKA, N.O., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen (45735603) z 31.12.2022
67,20 €.
31.12.2022 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2022/676 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 31.12.2022
226,58 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - park jarmok (faktura)
Faktúra DFO2022/189 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
37,36 €.
31.12.2022 - Zneškodnenie odpadu (faktura)
Faktúra DF2022/684 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 31.12.2022
4 017,94 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Námestie SNP 2 (faktura)
Faktúra DFO2022/200 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-1 159,07 €.
31.12.2022 - Poskytovanie počítačových služieb (faktura)
Faktúra DF2022/673 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 31.12.2022
685,00 €.
31.12.2022 - Zimná údržba (faktura)
Faktúra DF2022/670 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča (50451685) z 31.12.2022
630,00 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Požiarna zbrojnica (faktura)
Faktúra DFO2022/194 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-63,26 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - (faktura)
Faktúra DFO2022/188 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-4,17 €.
31.12.2022 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2022/675 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 31.12.2022
673,88 €.
31.12.2022 - Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 12/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/672 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 31.12.2022
850,00 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Zdravotné stredisko (faktura)
Faktúra DFO2022/193 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-468,30 €.
31.12.2022 - Dodávka zemného plynu - 1. mája 1 (faktura)
Faktúra DFO2022/206 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 31.12.2022
-1 502,00 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - verejné osvet.Lesnícka (faktura)
Faktúra DFO2022/203 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-836,10 €.
31.12.2022 - Poskytovanie prevádzkových služieb na ČOV 4Q.2022 (faktura)
Faktúra DF2022/669 od AQUAMAAT, sro, Lúčna 48, 974 01 Nemce (36651672) z 31.12.2022
1 080,00 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - verejné osv. Hronská (faktura)
Faktúra DFO2022/202 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-1 971,14 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Lesnícka (faktura)
Faktúra DFO2022/186 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-243,62 €.
31.12.2022 - Poštové služby uhradené poštovou kartou (faktura)
Faktúra DF2022/683 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica (36631124) z 31.12.2022
195,85 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Czambelova ul. (faktura)
Faktúra DFO2022/190 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
4,87 €.
31.12.2022 - Zimná údržba 12/ 2022 (faktura)
Faktúra DF2022/685 od Michal Majer, Hronská 275/10, 976 13 Slovenská Ľupča (48328405) z 31.12.2022
1 173,60 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie dodávky zemného plynu Námestie SNP 12 (faktura)
Faktúra DF2022/686 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 31.12.2022
2 254,75 €.
31.12.2022 - Tovar podľa potreby (faktura)
Faktúra DF2022/668 od ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča (50626183) z 31.12.2022
72,60 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Partizánska (faktura)
Faktúra DFO2022/195 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-1 217,51 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Cintorínska (faktura)
Faktúra DFO2022/191 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
170,65 €.
31.12.2022 - Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie (faktura)
Faktúra DF2022/682 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.12.2022
1 237,59 €.
31.12.2022 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2022/677 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 31.12.2022
23,89 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - 1. mája ver. osvetl. (faktura)
Faktúra DFO2022/201 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-1 489,43 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - obec (faktura)
Faktúra DFO2022/192 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-3 227,14 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Mlynská (faktura)
Faktúra DFO2022/187 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-5,58 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Námestie SNP (faktura)
Faktúra DFO2022/196 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-76,04 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV Tehelná (faktura)
Faktúra DFO2022/197 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-168,83 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Mlynská (faktura)
Faktúra DFO2022/198 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-0,26 €.
31.12.2022 - PHM (faktura)
Faktúra DF2022/674 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 31.12.2022
89,62 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Obecný úrad , tržnica (faktura)
Faktúra DFO2022/199 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-1 251,83 €.
31.12.2022 - Sociálne služby 12/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/671 od SENIORKA, N.O., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen (45735603) z 31.12.2022
67,20 €.
31.12.2022 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2022/676 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 31.12.2022
226,58 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - park jarmok (faktura)
Faktúra DFO2022/189 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
37,36 €.
31.12.2022 - Zneškodnenie odpadu (faktura)
Faktúra DF2022/684 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 31.12.2022
4 017,94 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Námestie SNP 2 (faktura)
Faktúra DFO2022/200 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-1 159,07 €.
31.12.2022 - Poskytovanie počítačových služieb (faktura)
Faktúra DF2022/673 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 31.12.2022
685,00 €.
31.12.2022 - Zimná údržba (faktura)
Faktúra DF2022/670 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča (50451685) z 31.12.2022
630,00 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Požiarna zbrojnica (faktura)
Faktúra DFO2022/194 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-63,26 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - (faktura)
Faktúra DFO2022/188 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-4,17 €.
31.12.2022 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2022/675 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 31.12.2022
673,88 €.
31.12.2022 - Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 12/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/672 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 31.12.2022
850,00 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Zdravotné stredisko (faktura)
Faktúra DFO2022/193 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-468,30 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - verejné osvet.Lesnícka (faktura)
Faktúra DFO2022/203 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-836,10 €.
31.12.2022 - Poskytovanie prevádzkových služieb na ČOV 4Q.2022 (faktura)
Faktúra DF2022/669 od AQUAMAAT, sro, Lúčna 48, 974 01 Nemce (36651672) z 31.12.2022
1 080,00 €.
31.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - verejné osv. Hronská (faktura)
Faktúra DFO2022/202 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 31.12.2022
-1 971,14 €.
30.12.2022 - Stočné z verejných priestranstiev (faktura)
Faktúra DF2022/680 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 30.12.2022
5 211,48 €.
30.12.2022 - Stočné - ČOV Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2022/681 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 30.12.2022
4 427,09 €.
30.12.2022 - Servis obecného osvetlenia a montáž vianočného osvetlenia v obci Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2022/665 od NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň (43981101) z 30.12.2022
1 998,31 €.
30.12.2022 - Stočné z verejných priestranstiev (faktura)
Faktúra DF2022/680 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 30.12.2022
5 211,48 €.
30.12.2022 - Oprava zariadenia - miešadlo na ČOV Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2022/667 od KSB Čerpadlá a Armatúry s.r.o, Gagarinova 7/C, 821 03 Bratislava (31367445) z 30.12.2022
4 272,65 €.
30.12.2022 - Stočné - ČOV Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2022/681 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 30.12.2022
4 427,09 €.
30.12.2022 - Materiál a údržbové práce - Hasičňa (faktura)
Faktúra DF2022/666 od ŠIROSTAV s.r.o., Starohorská 8, 974 01 Banská Bystrica (53325877) z 30.12.2022
4 999,98 €.
29.12.2022 - Vozidlo s nadstavcami PIAGGIO NP6 - doplatok (faktura)
Faktúra DF2022/663 od TSM Slovakia s.r.o., Nešporova 2, 036 01 Martin (45331294) z 29.12.2022
53 640,00 €.
29.12.2022 - Radlica šípová (faktura)
Faktúra DF2022/662 od TSM Slovakia s.r.o., Nešporova 2, 036 01 Martin (45331294) z 29.12.2022
6 324,00 €.
29.12.2022 - Stavebné práce - hasičňa (faktura)
Faktúra DF2022/664 od ŠIROSTAV s.r.o., Starohorská 8, 974 01 Banská Bystrica (53325877) z 29.12.2022
90 074,90 €.
28.12.2022 - Umývačka riadu + odpadové čerpadlo MKS (faktura)
Faktúra DF2022/654 od GastroREX s.r.o, 811 01 Bratislava (35783052) z 28.12.2022
1 683,12 €.
28.12.2022 - Zber a odvoz použitého oleja (faktura)
Faktúra DF2022/659 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 28.12.2022
24,00 €.
28.12.2022 - Materiál, búracie, dokončovacie a ostatné práce na objekte Domu remesiel (faktura)
Faktúra DF2022/661 od HROM s.r.o, Švermova 26, 974 01 Banská Bystrica (54379245) z 28.12.2022
29 670,14 €.
28.12.2022 - Poháre papierové (faktura)
Faktúra DF2022/660 od BDM group s.r.o, Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica (47383232) z 28.12.2022
283,84 €.
28.12.2022 - Tovar podľa potreby (faktura)
Faktúra DF2022/658 od Advik,s.r.o., SNP 22, 976 13 Slovenská Ľupča (31617531) z 28.12.2022
239,80 €.
23.12.2022 - Rozbor odpadových vôd (faktura)
Faktúra DF2022/656 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 23.12.2022
115,25 €.
23.12.2022 - Kontrola detského ihriska (faktura)
Faktúra DF2022/657 od EKOTEC spol. s.r.o, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač (687022) z 23.12.2022
193,20 €.
23.12.2022 - Zdravotný posudok (faktura)
Faktúra DF2022/655 od MUDr. Daniela Šustáková (504718831) z 23.12.2022
15,00 €.
22.12.2022 - Revízia bleskozvodov (faktura)
Faktúra DF2022/653 od REZEKO, s.r.o., Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča (50171186) z 22.12.2022
660,00 €.
21.12.2022 - Predstavenie Klimaktérium ... a čo ? 17.12.2022 (faktura)
Faktúra DF2022/652 od Divadlo komédie, občianske združenie, Silvánska 29, 811 01 Bratislava (36067164) z 21.12.2022
3 200,00 €.
20.12.2022 - Tonery podľa Dodacieho listu V-22148 (faktura)
Faktúra DF2022/646 od Printech Slovakia, sro, Brusno 223, 976 62 Brusno (44561318) z 20.12.2022
492,65 €.
20.12.2022 - Náhradné diely do kosačiek (faktura)
Faktúra DF2022/645 od Šupa Technika, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany (11906022) z 20.12.2022
246,62 €.
20.12.2022 - Zváračské práce na ČOV v Slovenskej Ľupči (faktura)
Faktúra DF2022/647 od Ľupčianske kovozávody, s.r.o., Hronská 263 34, 976 13 Slovenská Ľupča (47448679) z 20.12.2022
322,80 €.
20.12.2022 - Ocenenia - mediale, diplom, trofej (faktura)
Faktúra DF2022/644 od Poháry Bauer s.r.o., Jandova 10/3, 985 11 Praha (27187284) z 20.12.2022
64,20 €.
19.12.2022 - Pokuta za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd (faktura)
Faktúra DF2022/648 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 19.12.2022
318,18 €.
19.12.2022 - Servis obecného rozhlasu (faktura)
Faktúra DF2022/639 od NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň (43981101) z 19.12.2022
159,24 €.
19.12.2022 - Kamerový systém - kultúrny dom (faktura)
Faktúra DF2022/650 od All Security Group s.r.o., E. P. Volijanského 1368/16, 960 01 Zvolen (50650955) z 19.12.2022
279,37 €.
19.12.2022 - Mini diár A6, Manager diár, kalendáre na rok 2023 (faktura)
Faktúra DF2022/642 od Spektrum Grafik a.s., Partizánska cesta 116 A., 974 00 Banská Bystrica (35674253) z 19.12.2022
480,30 €.
19.12.2022 - Servis obecného rozhlasu (faktura)
Faktúra DF2022/638 od NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň (43981101) z 19.12.2022
395,86 €.
19.12.2022 - Poštové služby 11/2022 uhradené poštovou kartou (faktura)
Faktúra DF2022/649 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica (36631124) z 19.12.2022
227,45 €.
19.12.2022 - Stravné lístky v počte 640 ks a nominálnej hodnote 5,50€ a stravné lístky v počte 36ks a nominálnej hodnote 0,50€ (faktura)
Faktúra DF2022/651 od DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina (36391000) z 19.12.2022
3 549,21 €.
15.12.2022 - Výroba a montáž látkových žaluziíí MKS (faktura)
Faktúra DF2022/643 od MIBA SK s.r.o, Továrenská 44, 976 31 Vlkanová (36623041) z 15.12.2022
1 563,85 €.
15.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Mlynská (faktura)
Faktúra DFO2022/185 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 15.12.2022
-0,25 €.
15.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Partizánska (faktura)
Faktúra DFO2022/184 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 15.12.2022
-1 383,62 €.
15.12.2022 - Platba za dodávku a distribúciu elektriny 12/2022 Partizánska 0/525/35 (faktura)
Faktúra DFO2022/136 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 15.12.2022
2 755,00 €.
15.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV (faktura)
Faktúra DFO2022/183 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 15.12.2022
-169,12 €.
15.12.2022 - BOZP 4 Q. 2022 (faktura)
Faktúra DF2022/641 od PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica (36644048) z 15.12.2022
216,00 €.
15.12.2022 - vrecia na odpad 40 l (faktura)
Faktúra DF2022/640 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 15.12.2022
28,80 €.
13.12.2022 - Vypracovanie žiadosti na vybavenie súhlasu na prevádz.zberného dvora podľa cenovej ponuky č.2022-06-13/1. (faktura)
Faktúra DF2022/636 od ENVI-CARE GR s r.o., 811 01 Bratislava (50084372) z 13.12.2022
360,00 €.
13.12.2022 - Školenie k informačnému systému URBIS (faktura)
Faktúra DF2022/637 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 13.12.2022
60,00 €.
13.12.2022 - Toaletný papier Primasoft Maxi 10/10 ks, vrecia na odpad 35 l a vrecia na odpad 60 l (faktura)
Faktúra DF2022/635 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 13.12.2022
140,52 €.
12.12.2022 - Právne úkony 12/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/634 od JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica (33759626) z 12.12.2022
477,98 €.
12.12.2022 - Vodné stočné ČOV Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2022/633 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 12.12.2022
4 339,27 €.
09.12.2022 - PHM 11/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/630 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 09.12.2022
121,05 €.
09.12.2022 - Vybudovanioe info-interaktívnej tabule pred hradom Ľupča - spoluúčasť na projekte (faktura)
Faktúra DF2022/629 od OZ Pod Hradom Slovenská Ľupča, Námestie SNP 17, 976 13 Slovenská Ľupča (37891294) z 09.12.2022
2 000,00 €.
09.12.2022 - Tovar podľa potreby (faktura)
Faktúra DF2022/627 od ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča (50626183) z 09.12.2022
41,26 €.
09.12.2022 - Muzikálové predstavenie pre deti 7.12.2022 (faktura)
Faktúra DF2022/631 od WICTOR s.r.o, 913 05 Adamovské Kochanovce (47677473) z 09.12.2022
900,00 €.
09.12.2022 - Poskytovanie sociálnych služieb (faktura)
Faktúra DF2022/628 od SENIORKA, N.O., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen (45735603) z 09.12.2022
96,00 €.
08.12.2022 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2022/625 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 08.12.2022
0,07 €.
08.12.2022 - " Rekonštrukcia elektrickej inštalácie pre obj. Dom remesiel " vypracovanie PD (faktura)
Faktúra DF2022/626 od Ing. Ľubomír Juroš, L. Novomeského 1231/15, 977 01 Brezno (43931227) z 08.12.2022
850,00 €.
08.12.2022 - Zhotovenie podkladov pre tlač Ľupčianskych zvestí (faktura)
Faktúra DF2022/632 od SK COSMOPOLIT s.r.o., Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča (36660787) z 08.12.2022
650,00 €.
07.12.2022 - Obecné noviny na rok 2023 (faktura)
Faktúra DF2022/622 od INPROST s.r.o, Ssmrečianska 29, 810 00 Bratislava (31363091) z 07.12.2022
98,80 €.
07.12.2022 - Zneškodnenie odpadu (faktura)
Faktúra DF2022/619 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 07.12.2022
7 104,83 €.
07.12.2022 - Predstavenie pre deti na deň 19.11.2022 v MKS Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2022/621 od Mgr. Mariana Kovačechová, 974 01 Banská Bystrica (00000001) z 07.12.2022
250,00 €.
07.12.2022 - Rekonštrukcia chodníkov na MIerovej ulici v Slovenskej Ľupči (faktura)
Faktúra DF2022/623 od BARTOŠSTAV s.r.o, 1. Mája 371/16, 976 13 Slovenská Ľupča (47024631) z 07.12.2022
68 547,94 €.
07.12.2022 - Monitor áut 11/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/620 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 07.12.2022
22,80 €.
07.12.2022 - Dochádzkový systém 12/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/618 od APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica (30222575) z 07.12.2022
36,00 €.
06.12.2022 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2022/616 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 06.12.2022
225,00 €.
06.12.2022 - Dodávka zemného plynu Námestie SNP 12 (faktura)
Faktúra DFO2022/182 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 06.12.2022
155,00 €.
06.12.2022 - Pravidelná revízia elektroinštalácie v zdravotnom stredisku v obci - nelekárske priestory (faktura)
Faktúra DF2022/609 od REZEKO, s.r.o., Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča (50171186) z 06.12.2022
600,00 €.
06.12.2022 - Vyúčtovanie el. energie - OcÚ (faktura)
Faktúra DFO2022/181 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 06.12.2022
-22,34 €.
06.12.2022 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2022/617 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 06.12.2022
604,10 €.
06.12.2022 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2022/615 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 06.12.2022
23,89 €.
05.12.2022 - Toaletný papier, vrecia na odpad (faktura)
Faktúra DF2022/606 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 05.12.2022
43,49 €.
05.12.2022 - Poskytovanie počítačových služieb 11/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/611 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 05.12.2022
855,00 €.
05.12.2022 - EUROCRAFT Elektrický lanový navijak 500/1000kg platba v hotovosti (faktura)
Faktúra DF2022/613 od Metson s.r.o, Západ 1145/36, 028 01 Trstená (53093186) z 05.12.2022
424,00 €.
05.12.2022 - Opravná faktúra za el. energiu (faktura)
Faktúra DFO2022/179 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 05.12.2022
-5,87 €.
05.12.2022 - Opravná faktúra za el. energiu (faktura)
Faktúra DFO2022/180 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 05.12.2022
-2,75 €.
05.12.2022 - Implementácia projektov Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci I. II. a III etapa (faktura)
Faktúra DF2022/610 od Maroš Grznár, Župkov 32, 966 71 Župkov (40375374) z 05.12.2022
400,00 €.
05.12.2022 - Vývoz kontajnerov podľa potreby ( píla a lesná škôlka ) (faktura)
Faktúra DF2022/612 od Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, 974 05 Banská Bystrica (40593657) z 05.12.2022
600,00 €.
05.12.2022 - Papier A 4, listové spony (faktura)
Faktúra DF2022/607 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 05.12.2022
86,94 €.
05.12.2022 - Rajec prírodná voda 1,5 l + záloha fľaše 25 bal káva zrnková 2 kg (faktura)
Faktúra DF2022/608 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 05.12.2022
155,38 €.
02.12.2022 - Dodávka zemného plynu - OcÚ (faktura)
Faktúra DFO2022/176 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 02.12.2022
856,00 €.
02.12.2022 - Dodávka zemného plynu - MKS (faktura)
Faktúra DFO2022/178 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 02.12.2022
896,00 €.
02.12.2022 - Dodávka zemného plynu - Lichardova 111/2 (faktura)
Faktúra DFO2022/177 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 02.12.2022
154,00 €.
02.12.2022 - Dodávka zemného plynu - zdr. stredisko (faktura)
Faktúra DFO2022/175 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 02.12.2022
1 173,00 €.
01.12.2022 - Preddavkova platba za elektricku energiu 12/2022 (faktura)
Faktúra DFO2022/126 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.12.2022
2 959,00 €.
01.12.2022 - Zrušenie bezpečnostného kódu a pridelenie nového bezp. kódu v zabezpečovacom systéme OcÚ v Slovenskej Ľupči (faktura)
Faktúra DF2022/624 od Ing. Miroslav Šiffer CONEX, Školská 532/2, 976 11 Selce (10833293) z 01.12.2022
65,00 €.
01.12.2022 - Oprava zabezpečovacieho systému obj. ČOV v Slovenskej Ľupči (faktura)
Faktúra DF2022/614 od Ing. Miroslav Šiffer CONEX, Školská 532/2, 976 11 Selce (10833293) z 01.12.2022
330,00 €.
30.11.2022 - Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 11/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/604 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 30.11.2022
850,00 €.
30.11.2022 - Výroba a tlač vstupeniek na divadelné predstavenie zo dňa 17.12.2022 (faktura)
Faktúra DF2022/605 od Tibor Majer, 976 13 Slovenská Ľupča (46408339) z 30.11.2022
90,00 €.
30.11.2022 - Darčeky - uvítanie detí (faktura)
Faktúra DF2022/599 od IOS s.r.o, Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča (50268546) z 30.11.2022
133,78 €.
29.11.2022 - Tlač Ľupčianskych zvestí 1250 ks (faktura)
Faktúra DF2022/603 od DALI BB s r.o., Krátka 17, 974 01 Banská Bystrica (36045144) z 29.11.2022
1 240,50 €.
29.11.2022 - Vypracovanie zdrav. posudku Mlčoch, Vaneková (faktura)
Faktúra DF2022/600 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 29.11.2022
30,00 €.
29.11.2022 - Zber a odvoz použitého oleja (faktura)
Faktúra DF2022/601 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 29.11.2022
24,00 €.
28.11.2022 - Utierky katrin Classic (faktura)
Faktúra DF2022/596 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 28.11.2022
93,56 €.
28.11.2022 - Školenie Účtovná závierka v obciach k 31.12.2022 (faktura)
Faktúra DF2022/598 od Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin (31938434) z 28.11.2022
19,00 €.
28.11.2022 - Rozbor odpadových vôd - odtok ČOV (faktura)
Faktúra DF2022/597 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 28.11.2022
115,25 €.
28.11.2022 - Montáž a uvedenie do prevádzky meranie a reguláciu NTL kotolni v Zdr. stredisku (faktura)
Faktúra DF2022/602 od Viliam Zaverák - BYLLY, Kakatka 5036/31, 976 62 Brusno (43090800) z 28.11.2022
8 192,42 €.
25.11.2022 - Vypracovanie znaleckého posudku na pozemok parc.č. CKN 1877/21 novovyt. podľa prilož. GP, (faktura)
Faktúra DF2022/594 od Ing. Alena Pacerová, Lesnícka 29, 976 13 Slovenská Ľupča (00000000) z 25.11.2022
94,00 €.
25.11.2022 - Publikácia Miestna samospráva 6 ks (faktura)
Faktúra DF2022/595 od Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin (31938434) z 25.11.2022
98,50 €.
24.11.2022 - Lišta, reťaz a brúsenie reťaze (faktura)
Faktúra DF2022/592 od Lenka Valentová - J + L STORE, Podkonice 326, Podkonice 326, 976 41 Podkonice (45944229) z 24.11.2022
43,88 €.
24.11.2022 - Rekonštrukcia kotolne.- zdravotné stredisko v Slovenskej Ľupči - Dodávka materiálu a montážne práce (faktura)
Faktúra DF2022/593 od Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská, 976 46 Valaská (40867099) z 24.11.2022
7 116,74 €.
22.11.2022 - Výrobky podľa vlastného výberu. Príloha tabuľka s názvom výrobkov. (faktura)
Faktúra DF2022/591 od MEVA-SK s.r.o, 048 01 Rožňava (31681051) z 22.11.2022
2 291,40 €.
16.11.2022 - Publikácia Miestna samospráva 4 ks polanci (faktura)
Faktúra DF2022/590 od Asociácia vzdelávania samosprávy, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin (37902938) z 16.11.2022
67,00 €.
15.11.2022 - Knihy podľa vlastného výberu do obecnej knižnice. (faktura)
Faktúra DF2022/588 od IKAR a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava (00678856) z 15.11.2022
167,01 €.
15.11.2022 - Platba za dodávku a distribúciu elektriny 11/2022 Partizánska 0/525/35 (faktura)
Faktúra DFO2022/135 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 15.11.2022
2 755,00 €.
15.11.2022 - Servis obecného rozhlasu- prekládka vzdušného vedenia v parku a pri hasični (faktura)
Faktúra DF2022/582 od NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň (43981101) z 15.11.2022
685,50 €.
15.11.2022 - Údržba a náter autobus. zastávky Pod hradom, údržba a náter stojanov pred vstupom do obce, lavičiek a aut. zastávky pri hl. ceste. (faktura)
Faktúra DF2022/587 od Peter Chabada, Školská 7, 976 13 Slovenská Ľupča (41859928) z 15.11.2022
1 919,00 €.
15.11.2022 - Archivačné krabice, rýchloviazače a listové spony (faktura)
Faktúra DF2022/581 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 15.11.2022
103,63 €.
14.11.2022 - Poštové služby - platba poštovou kartou (faktura)
Faktúra DF2022/580 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica (36631124) z 14.11.2022
386,60 €.
14.11.2022 - Stravné lístky v počte 30 ks a nominálnej hodnote 5,00 € (faktura)
Faktúra DF2022/577 od DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina (36391000) z 14.11.2022
156,00 €.
14.11.2022 - Právne úkony v mesiaci 11/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/585 od JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica (33759626) z 14.11.2022
477,98 €.
14.11.2022 - Korektúra Ľupčianskych zvestí (faktura)
Faktúra DF2022/583 od TATRAPLAN, s.r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica (31600603) z 14.11.2022
80,00 €.
14.11.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Partizánska (faktura)
Faktúra DFO2022/174 od Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (36442151) z 14.11.2022
-860,78 €.
14.11.2022 - Auditorské práce na priebežnom overovaní r. 2022 (faktura)
Faktúra DF2022/584 od Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica (32013892) z 14.11.2022
1 080,00 €.
14.11.2022 - Výmena regulátorov v zdravotnom stredisku (faktura)
Faktúra DF2022/589 od SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (35910739) z 14.11.2022
135,41 €.
14.11.2022 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV Tehelná (faktura)
Faktúra DFO2022/172 od Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (36442151) z 14.11.2022
-168,83 €.
14.11.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Mlynská (faktura)
Faktúra DFO2022/173 od Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (36442151) z 14.11.2022
-0,25 €.
14.11.2022 - Nová metodika k dodatkom pre zákazky na stavebné práce (faktura)
Faktúra DF2022/586 od ProWise, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov (51871998) z 14.11.2022
82,80 €.
11.11.2022 - Odbornú prehliadku a odbornú skúšku javiskovej techniky v MKS (faktura)
Faktúra DF2022/579 od ELKOTETECH s.r.o., 036 01 Martin (36372315) z 11.11.2022
1 140,00 €.
11.11.2022 - Seminár "Komplexná správa dokumentov" (faktura)
Faktúra DF2022/575 od Asociácia správcov registratúry, J. Kráľa 651, 972 26 Nitrianske Rudno (37922190) z 11.11.2022
65,00 €.
11.11.2022 - Nájom pozemku za rok 2022 (faktura)
Faktúra DF2022/578 od Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava (17335345) z 11.11.2022
14,40 €.
10.11.2022 - Výmena rohoží 10.10.22 - 06.11.2022 (faktura)
Faktúra DF2022/576 od Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava (35742364) z 10.11.2022
83,18 €.
10.11.2022 - Krovinorez kombi, adaptér, nádstavec pílovy, nádstavec predlžovací, AKU sada (faktura)
Faktúra DF2022/574 od HYRIAK s.r.o, Štúrova 12, 977 01 Brezno (36828777) z 10.11.2022
969,95 €.
09.11.2022 - Letecké laserové skenovanie LIDAR,spracovanie dát (faktura)
Faktúra DF2022/573 od Terradron s,r,o, Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica (50358499) z 09.11.2022
2 520,00 €.
09.11.2022 - Odsatie a vyčistenie prečerpávacích staníc (faktura)
Faktúra DF2022/572 od Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 71 Trnava (36263800) z 09.11.2022
1 406,28 €.
09.11.2022 - Tovar podľa potreby (faktura)
Faktúra DF2022/570 od Advik,s.r.o., SNP 22, 976 13 Slovenská Ľupča (31617531) z 09.11.2022
356,51 €.
09.11.2022 - Poskytnutie sociálnej služby 10/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/571 od SENIORKA, N.O., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen (45735603) z 09.11.2022
100,80 €.
09.11.2022 - Vyúčtovanie el. energie OcÚ preplatok (faktura)
Faktúra DFO2022/171 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 09.11.2022
-53,79 €.
08.11.2022 - Videokurz Účtovníctvo rozpočtových organizácií (faktura)
Faktúra DF2022/569 od Agentúra JASPIS s.r.o., Metodova 7, 82108 Bratislava (35944889) z 08.11.2022
46,00 €.
08.11.2022 - Monitor áut (faktura)
Faktúra DF2022/563 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 08.11.2022
22,80 €.
08.11.2022 - Poistenie majetku od 1.12.2022 - 30.11.2023 (faktura)
Faktúra DF2022/568 od Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava (31595545) z 08.11.2022
1 503,35 €.
08.11.2022 - Stočné ČOV Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2022/567 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 08.11.2022
4 335,79 €.
07.11.2022 - Vypracovanie zdravotného posudku Brynychová (faktura)
Faktúra DF2022/553 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 07.11.2022
15,00 €.
07.11.2022 - Spracovanie UPN ZaD č. 1-5 výkres č. 6 (faktura)
Faktúra DF2022/560 od Ing. arch. Petra Adamczaková, Kalinčiakova 6027/12, 974 00 Banská Bystrica (41743661) z 07.11.2022
200,00 €.
07.11.2022 - Vývoz kontajnerov podľa potreby ( píla a lesná škôlka ) (faktura)
Faktúra DF2022/566 od Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, 974 05 Banská Bystrica (40593657) z 07.11.2022
540,00 €.
07.11.2022 - Zneškodnenie odpadu (faktura)
Faktúra DF2022/564 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 07.11.2022
5 808,29 €.
07.11.2022 - Dochádzkový systém 11/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/565 od APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica (30222575) z 07.11.2022
36,00 €.
04.11.2022 - Dodanie a montáž LED solar svietidiel Podkonická cesta (faktura)
Faktúra DF2022/558 od NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň (43981101) z 04.11.2022
116,14 €.