Aktuality

Ste pripravení na vykurovaciu sezónu?

Ste pripravení na vykurovaciu sezónu?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Kvalitná a odborná prevencia v objektoch osobného a súkromného vlastníctva znamená dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné vykurovacie obdobie. poziar.png 104.6 KB Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov […]

Oznam

Oznam

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022                     sekretariát@slovenskalupca.sk a zverejnenie adresy na doručenie oznámenia v písomnej forme               […]

Pozvánka ZUŠ

Pozvánka ZUŠ

Základná umelecká škola v Slovenskej Ľupči pri príležitosti 15. roku vzniku Vás pozýva na program, ktorý sa bude konať 5. októbra 2022 v MKS Slovenská Ľupča o 17:00.

VOĽBY 2022: Zoznam kandidátov na predsedu BBSK a poslancov kraja za okres Banská Bystrica

VOĽBY 2022: Zoznam kandidátov na predsedu BBSK a poslancov kraja za okres Banská Bystrica

Prinášame zoznam kandidátov pre voľby predsedu a do zastupiteľstva BBSK 2022 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu BBSK 2022 1. Michal Albert, PhDr., PhD., 40 r., moderátor, Banská Bystrica, KSS2. Maroš Čupka, Bc., DiS. art., 26 r., študent vysokej školy, Banská Bystrica, Socialisti.sk3. Rudolf Huliak, Ing., 47 r., podnikateľ, Očová, NK / NEKA4. Marek Kotleba, […]

Informácia pre kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča

Informácia pre kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča

Vzhľadom na blížiace sa komunálne voľby obec Slovenská Ľupča pripravuje mimoriadne vydanie Ľupčianskych zvestí – Komunálne voľby 2022 v obci Slovenská Ľupča. Touto cestou je snaha obce informovať domáce obyvateľstvo a pripraviť priestor pre všetkých kandidátov na prezentáciu svojho programu, vízie, či návrhov v nadchádzajúcom volebnom období. TECHNICKÉ PARAMETRE PODKLADOV:   Kandidát na starostu obce […]

Oznámenie pre občanov

Oznámenie pre občanov

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :   oznamuje občanom, že na základe rozhodnutia ÚRSO s účinnosťou od 12.9.2022 došlo k zmene  ceny vodného a stočného, ktoré sú zverejnené na internetovej   stránke dodávateľa.     Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru boli preto zákazníkom, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo,  zaslané SMS-ky  pre zaslanie […]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2023

 Obec Slovenská Ľupča v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Slovenská Ľupča č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej “VZN č. 5/2020”) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce určených na podporu a rozvoj všeobecne prospešných služieb, na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu a […]

Aktualizované: Oznámenie o prerušení distribúcie el. energie

Aktualizované: Oznámenie o prerušení distribúcie el. energie

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že bude prerušená distribúcia elektriny Ak chcete vedieť podrobne vlastnú ulicu kliknite na tento link Všetky aktuálne odstávky el. energie v Našej obci sú vyvesené na el. úradnej tabuli.   Viac informacií: nájdete na tejto stránke

Obecné zastupiteľstvo dňa 19.09.2022

Obecné zastupiteľstvo dňa 19.09.2022

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo ktoré/á sa koná dňa 19.09.2022 17:00 /Zasadačka obecného úradu/. Pozvánku si môžete pozrieť tomto odkaze: Pozvánka [PDF] (0.47MB)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Slovenská Ľupča Obec Slovenská Ľupča uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce: poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3) 1. Martina […]