Aktuality

Žiadame všetkých majiteľov motorových vozidiel,

Žiadame všetkých majiteľov motorových vozidiel,

Hlásené 19.04. o 12:48. – Žiadame všetkých majiteľov motorových vozidiel, ktoré sú odstavené na obecných parkoviskách na Lichardovej ulici a na Námestí SNP od evanjelického kostola smer Lučatín po obidvoch stranách parku, aby ich preparkovali. V dňoch 22.-23.04.2024 t.j. v pondelok a utorok, nebude možné využívať obecné parkovacie plochy pre súkromné účely. Za pochopenie Vám […]

Základná škola Sama Cambela, Červený

Základná škola Sama Cambela, Červený

Hlásené 19.04. o 07:53. – Základná škola Sama Cambela, Červený kríž v Slovenskej Ľupči v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice Vás pozývajú na mobilný odber krvi, ktorý sa uskutoční v pondelok 22. apríla v priestoroch Základnej školy v Slovenskej Ľupči od 8.00 do 10.00 hodiny. Pri registrácii je potrebné predložiť občiansky preukaz, […]

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

MŽP SR zasiela oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania „Výroba zákazníckych protéínov (bielkovín)“- navrhovateľ Evonik Fermas s r.o. Slovenská Ľupča

Firma JUKKA príde do našej

Firma JUKKA príde do našej

Hlásené 16.04. o 13:47. – Firma JUKKA príde do našej obce predávať stromčeky a kríky na jarnú výsadbu. Predaj sa uskutoční na miestnom trhovisku v sobotu 20. apríla v čase od 12.45 do 13.45 hod.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – Delegovanie, hlasovací preukaz, okrsky – Doplnenie

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – Delegovanie, hlasovací preukaz, okrsky – Doplnenie

DelegovanieZverejnenie elektronickej adresy pre delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024Politická strana lebo politické hnutie alebo koalícia  doručí starostovi obce do 09. apríla  2024 oznámenie o delegovaní jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej  komisie elektronicky na adresu:   sekretariat@slovenskalupca.sk    V listinnej forme  […]

VZN – návrh

VZN – návrh

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 2/2024 o poskytovaní, zabezpečovaní sociálnych služieb

Verejná Vyhláška

Verejná Vyhláška

Verejná vyhláška “ Vedenie 2 x400 kVˇHorná Ždaňa – lokalita Oslany ako 2. stavba“

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa Dolné Záhumnia na realizáciu stavieb SO 02 Dažďová kanalizácia, SO 03 Splašková kanalizácia, SO 04 Vodovod .

Súkromná podnikateľka príde do našej

Súkromná podnikateľka príde do našej

Hlásené 12.04. o 16:21. – Súkromná podnikateľka príde do našej obce predávať kvety. V ponuke sú muškáty, gazánie, bakopy, surfínie, skalničky a iné za výhodné ceny. Predaj sa uskutoční v sobotu na miestnom trhovisku.

Súkromná podnikateľka príde do našej

Súkromná podnikateľka príde do našej

Hlásené 12.04. o 16:21. – Súkromná podnikateľka príde do našej obce predávať kvety. V ponuke sú muškáty, gazánie, bakopy, surfínie, skalničky a iné za výhodné ceny. Predaj sa uskutoční v sobotu na miestnom trhovisku.