Aktuality

z Facebook: Fašiangová zábava aj pre našich…

z Facebook: Fašiangová zábava aj pre našich…

Fašiangová zábava aj pre našich najmenších. Príďte deti v maske zabaviť sa so svojimi kamošmi, zatancovať a získať sladkú odmenu. ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča

z Facebook: FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA – Obec Slovenská…

z Facebook: FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA – Obec Slovenská…

FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA – Obec Slovenská Ľupča v spolupráci s Komisiou kultúry pri OZ vás pozýva na spoločné stretnutie pri akcii Fašiangová zabíjačka. Dňa 11.02.2023 už od rána môžete v obci stretnúť fašiangový sprievod a potom prísť ochutnať zabijačkové špeciality za príjemných tónov ľudovej hudby. ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča

Oznamujeme občanom, že v piatok

Oznamujeme občanom, že v piatok

Hlásené 14:56 – Oznamujeme občanom, že v piatok 27. januára príde do našej obce pojazdná predajňa mäsa. Zakúpiť si môžete bravčové karé a krkovičku 1 kg za 4,30, kuracie prsia 1 kg 4,90, kuracie štvrte 1 kg 1,90 a bravčovú lopatku 1 kg 3,50. Predávať budú od 11.00 do 12.00 hodiny na Námestí pred pohostinstvom […]

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje

Hlásené 08:23 – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje občanom, že v dňoch 26. až 31.1.2023, budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty vodomerov v našej obci u odberateľov, ktorí stav vodomeru ešte nenahlásili. Žiadame preto občanov, aby pred uvedeným termínom sprístupnili vodomerné šachty, zatvorili psov a umožnili voľný prístup k vodomerom. Na odberných miestach kde nebude sprístupnený […]

Oznamujeme občanom, že v pondelok

Oznamujeme občanom, že v pondelok

Hlásené 08:21 – Oznamujeme občanom, že v pondelok 30. januára je zber plastov.

Zverejnenie zámeru  predaťt nehnuteľný majetok priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu v súlade ust. § 9a ods.1 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Zverejnenie zámeru predaťt nehnuteľný majetok priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu v súlade ust. § 9a ods.1 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Zverejnenie zámeru predaťt nehnuteľný majetok priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu v súlade ust. § 9a ods.1 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestení stavby

Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestení stavby

„Oddychová zóna Magnólia“, situovaná na parcelách KN C č. 1059/1 (KN E č. 1-50633/3, KN E č. 1-50634/1), k. ú. Radvaň

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní o zmene navrhovanej činnosti „Zvýšenie výrobnej kapacity antibiotika Polymyxín B síran“ , ktorá sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zverejnenie zámeru v zmysle ust. § 9a ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení previesť majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru v zmysle ust. § 9a ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení previesť majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru v zmysle ust. § 9a ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení previesť majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Výsledky referenda 2023 v našej obci

Výsledky referenda 2023 v našej obci

V našej obci boli 3 volebné okrsky a uvádzame celkový sumár Počet voličov zapísaných v zozname voličov:  2695Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 920 (34,13%)Odovzdané obálky: 920Počet platných hlasov: 906 Počet hlasov za „ÁNO“: 888 (98%)Počet hlasov za „NIE“: 18 (2%) Odpis zapisnic.pdf 596.33 KB