RSS – informačný kanál

Vytvorenie RSS informačného kanála, ktorý umožní prístup k novinkám z portálu zverejňovania. Na využívanie týchto služieb je len potrebná čítačka RSS správ dostupná na všetky platformy od PC, tabletov, mobilov.

Textový výpis

Jednotlivé linky poskytnú text pre ďalšie spracovanie..

https://slovenskalupca.sk/rss.php?chcem=text

vypíše posledné zverejnené informácie v textovej podobe. Obsah je automaticky generovaný. Počet správ na výpis je obmedzený. Aktuálne nastavený na 30. Kódovanie je nastavené na UTF8 bez začiatočných HTML hlavičiek !.

https://slovenskalupca.sk/rss.php?chcem=tabula

vypíše posledné zverejnené informácie z elektronickej úradnej tabule v textovej podobe. Obsah je automaticky generovaný. Počet správ na výpis je obmedzený. Aktuálne nastavený na 30. Kódovanie je nastavené na UTF8 bez začiatočných HTML hlavičiek !.

https://slovenskalupca.sk/rss.php?chcem=faktury

vypíše posledné zverejnené informácie z faktúr v textovej podobe. Obsah je automaticky generovaný. Počet správ na výpis je obmedzený. Aktuálne nastavený na 200. Kódovanie je nastavené na UTF8 bez začiatočných HTML hlavičiek !.

https://slovenskalupca.sk/rss.php?chcem=objednavky

vypíše posledné zverejnené informácie z objednávok v textovej podobe. Obsah je automaticky generovaný. Počet správ na výpis je obmedzený. Aktuálne nastavený na 200. Kódovanie je nastavené na UTF8 bez začiatočných HTML hlavičiek !.

RSS výpis – vhodné pre Čítačku

Jednotlivé linky poskytnú informácie pre čítačku RSS správ..

https://slovenskalupca.sk/rss.php?chcem=rss

vypíše posledné zverejnené informácie v XML pre RSS Čítačku. Obsah je automaticky generovaný. Počet správ na výpis je obmedzený. Aktuálne nastavený na 50. Kódovanie je nastavené na UTF8.

https://slovenskalupca.sk/rss.php?chcem=rss_uradne

vypíše posledné zverejnené informácie (Úradné) v XML pre RSS Čítačku. Obsah je automaticky generovaný. Počet správ na výpis je obmedzený. Aktuálne nastavený na 50. Kódovanie je nastavené na UTF8.

https://slovenskalupca.sk/rss.php?chcem=rss_aktuality

vypíše posledné zverejnené informácie (Úradné, Titulka, Rozhlas) v XML pre RSS Čítačku. Obsah je automaticky generovaný. Počet správ na výpis je obmedzený. Aktuálne nastavený na 50. Kódovanie je nastavené na UTF8.