Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

VZN – návrh

VZN – návrh

VZN č. 2/2023 o určení školského obvodu ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča a určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva – dočasný záber pre stavbu R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

Oznámenie o prerušení distribúcie eelektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie eelektriny

Prerušenie distribúcie elektriny 13.6.2023 na ulici 1. mája č. 13 a 15

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva – dočasný záber pre stavbu “ R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča „

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva – dočasný záber pre stavbu „R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča „

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 31.5.2023 na uliciach: Pod zámkom, Tehelná a Slovenská Ľupča podľa odberného miesta

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti: Ing.Daniel Karaman

Rozhodnutie Navrhovaná činnosť : Výroba mliečneho proteínu

Rozhodnutie Navrhovaná činnosť : Výroba mliečneho proteínu

Rozhodnutie Navrhovaná činnosť : „Výroba mliečneho proteínu“ sa nebude posudzovať podľa zákona EIA, ktoré vydal Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP, B.Bystrica pre žiadateľa Biotika a.s. Slovenská Ľupča,

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

Banská Bystrica – Parkovisko Tatranská č. 24-32 – SO 601, 602, 630

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti: Bartoš Matej nar. 1986