Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Henrich Havran

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

Stavba „12887 – Slovenská Ľupča – Dolné záhumia – Rozšírenie NNK, zahustenie TS a rekonštrukcia VNS“

Zverejnenie informácia

Zverejnenie informácia

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia, modernizácia a intenzifikácia čistarne odpadových vôd“ navrhovateľ ČOV a.s. Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slov.Ľupča

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny 3.10.2022. a 4.10.2022 na uliciach Na zábreží, Pod zánkom, Za Ďaňacou a Slovenská Ľupča podľa odberných miest

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

„Banská Bystrica – Tatranská ulica – parkoviská“ – stavebný objekt: SO 03 Verejné osvetlenie, Tatranská č. 52-64, Banská Bystrica

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

„Banská Bystrica – Tatranská ulica – parkoviská“ – stavebný objekt: SO 03 Verejné osvetlenie, Tatranská č. 34-38, Banská Bystrica

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny 22.9.2022 na uliciach Cambelova, Hronská, Krížna, Partizánska, Školská, Tehelná a Slovenská Ľupča podľa odberných miest

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Henrich Havran

Verná vyhláška-oznámenie o začatí kolaudačného konania

Verná vyhláška-oznámenie o začatí kolaudačného konania

„Obnova BD LOGGIE, Slovenská Ľupča ul. 1.mája 22-26“