Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny 22.11.2022, v časti Príboj podľa odberných miest

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny 14.11.2022, 15.11.2022, 16.11.2022, 17.11.2022, 21.11.2022, v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa odberných miest

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny 14.11.2022 na ulici: Ľupčianska podľa č. odberných miest

Všeobecne záväzné nariadenie obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce

VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny 3.11.2022 na ulici: 1. mája, podľa č. odberných miest

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny 4.11.2022 na ulici: 1. mája, podľa č. odberných miest

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Henrich Havran

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

Stavba „12887 – Slovenská Ľupča – Dolné záhumia – Rozšírenie NNK, zahustenie TS a rekonštrukcia VNS“

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

Stavba „12887 – Slovenská Ľupča – Dolné záhumia – Rozšírenie NNK, zahustenie TS a rekonštrukcia VNS“

Zverejnenie informácia

Zverejnenie informácia

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia, modernizácia a intenzifikácia čistarne odpadových vôd“ navrhovateľ ČOV a.s. Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slov.Ľupča