Predĺženie lehoty platnosti územného rozhodnutia - Slovenská Ľupča