Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

Zverejnenie informácii – Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024-2030 s výhľadom do roku 2050“

Zverejnenie informácii – Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024-2030 s výhľadom do roku 2050“

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024-2030 s výhľadom do roku 2050“

Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie

„Nový dláždený chodník Pršianska terasa v meste Banská Bystrica“

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva pre stavbu R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča I. etapa.

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva pre stavbu R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča I. etapa.

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu

zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu

zverejnenie v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení, zámer prenechať majetok Obce do nájmu

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.9 písm.s) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení, zámer prenechať majetok obce do nájmu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa.

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva pre stavbu R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča I. etapa.

VZN

VZN

VZN o určení školského obvodu ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča a určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča