Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča - Slovenská Ľupča

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča

30.05.2024

návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Slovenská Ľupča č. 3/2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Slovenská Ľupča

7c82ae5a57fb7532122a00c04ee3a8b9

Dokumenty na stiahnutie