Oznámenie stavebného konania - Slovenská Ľupča

Oznámenie stavebného konania

23.05.2024

na stavbu „Organizované parkovanie pri polyfunkčnom dome“, spevnené plochy ktoré sú navrhnuté na parcelách KN C č. 230/1, KN C č. 230/2, KN C č. 231/4, k.ú. Slovenská Ľupča

9b87e3bd87f932952af8f2144e79d092

Dokumenty na stiahnutie