Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Slovenská Ľupča za rok 2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Slovenská Ľupča za rok 2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Slovenská Ľupča za rok 2022

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústenho pojednávania s miestnou obhliadkou

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Slovenská Ľupča , Zmeny a doplnkyč.7“

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

„Spojenie bytov č. 3 na 1. posch. a bytu č. 6 na 2. posch.“v bytovom dome na Hronskej ulici súp. č. 578 vchod č. 8

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

„Banská Bystrica – Tatranská ul. – Parkoviská“ SO 601, SO 602, SO 630

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

„Banská Bystrica – Tatranská ul. – Parkoviská“ SO 632-00, SO 633-00

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

„Banská Bystrica – Tatranská ul. – Parkoviská“ SO 631-00

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

„Banská Bystrica – Tatranská ul. – Parkoviská“ SO 03, SO 700

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

„Banská Bystrica – Tatranská ul. 34-38 – Parkoviská“ SO 03

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

„Banská Bystrica – Tatranská ul. 40-50 – Parkoviská“ SO 03, SO 700