Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2024 - Slovenská Ľupča

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2024

03.07.2024

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 4/2024 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča

d61ae4e9d1f52d65b4a43165ecc85a50

Dokumenty na stiahnutie