VZN obce - návrh - Slovenská Ľupča

VZN obce – návrh

17.06.2024

návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 4/2024 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča

7fa5a1b8c5754e7c8a7e2d0e7c7a9411

Dokumenty na stiahnutie