Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

verejná vyhláška o mieste uloženia písomnosti Lukáš Greško

VZN č. 2/2020

VZN č. 2/2020

VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča

Zmluva č. 322 0989

Zmluva č. 322 0989

Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO

Návrh na začatie ÚK a oznám. o začatí ÚK

Návrh na začatie ÚK a oznám. o začatí ÚK

Zverejnenie návrhu na vydanie ÚR a oznámenie o začatí ÚK Evonik Fermas s.r.o “ Výroba Biotenzidov – Ramnolipidov“

Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča 2023-2025

Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča 2023-2025

Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča 2023-2025

Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča 2023-2025

Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča 2023-2025

Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča 2023-2025

Zmluva č. 322 0989

Zmluva č. 322 0989

Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania „R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov a výrobu hnojív ŠS Kmeťová – Slovenská Ľupča

zámer previesť majetok obce-osobitný zreteľ

zámer previesť majetok obce-osobitný zreteľ

Zámer previesť majetok obce Slovenská Ľupča z dôvodu hodného osobitného zreteľa NDS