Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

VZN č. 2/2020

VZN č. 2/2020

VZN obce Slovenská Ľupča č. 2/2020 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia

Záverečný účet obce za rok 2019 – návrh

Záverečný účet obce za rok 2019 – návrh

Záverečný účet obce Slovenská Ľupča za rok 2019 – návrh

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov a výrobu hnojív ŠS Kmeťová – Slovenská Ľupča

Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča 2023-2025

Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča 2023-2025

Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča 2023-2025

Plán kontrolnej činnosti HK

Plán kontrolnej činnosti HK

Plán kontrolnej činnosti HK obce Slovenská Ľupča na II. polrok 2020

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny juhovýchod

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny juhovýchod

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Slovenská Ľupča ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti,…

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v Obci Slovenská Ľupča

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v Obci Slovenská Ľupča