Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov a výrobu hnojív ŠS Kmeťová – Slovenská Ľupča

zámer previesť majetok obce-osobitný zreteľ

zámer previesť majetok obce-osobitný zreteľ

Zámer previesť majetok obce Slovenská Ľupča z dôvodu hodného osobitného zreteľa NDS

zámer prenechať majetok obce-osobitný zreteľ

zámer prenechať majetok obce-osobitný zreteľ

Zámer prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Stredoslovenská distribučná a.s.

VZN č. 2/2020

VZN č. 2/2020

VZN obce Slovenská Ľupča č. 2/2020 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia

Záverečný účet obce za rok 2019 – návrh

Záverečný účet obce za rok 2019 – návrh

Záverečný účet obce Slovenská Ľupča za rok 2019 – návrh

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov a výrobu hnojív ŠS Kmeťová – Slovenská Ľupča

Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča 2023-2025

Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča 2023-2025

Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča 2023-2025

Plán kontrolnej činnosti HK

Plán kontrolnej činnosti HK

Plán kontrolnej činnosti HK obce Slovenská Ľupča na II. polrok 2020

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny juhovýchod

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny juhovýchod