Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zlatica Berkyová

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zlatica Berkyová

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania  R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

Vyvlastňovacie konanie pozemkov R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.11.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.11.2020

Prerušenie distribúcie elektriny 19.11.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 20.11.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 20.11.2020

Prerušenie distribúcie elektriny 20.11.2020

Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestení stavby

Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestení stavby

na stavbu“12535-Slovenská Ľupča-Ľupčianska-rozšírenie NNk

Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania

Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania

stavba“12177 Slovenská Ľupča-Zábrež -Rozšírenie NNk

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

zverejnenie zámeru

zverejnenie zámeru

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zámer predať majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

zverejnenie zámeru

zverejnenie zámeru

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zámer predať majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa