Zverejnenie informácie - Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácie

17.04.2024

MŽP SR zasiela oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania „Výroba zákazníckych protéínov (bielkovín)“- navrhovateľ Evonik Fermas s r.o. Slovenská Ľupča

ec567feb0b90f5d3fa442c8fd6f87542

Dokumenty na stiahnutie