z Facebook: ĎAĽŠÍ ÚSPEŠNE REALIZOVANÝ PROJEKT OBCE... - Slovenská Ľupča

z Facebook: ĎAĽŠÍ ÚSPEŠNE REALIZOVANÝ PROJEKT OBCE…

08.07.2024

ĎAĽŠÍ ÚSPEŠNE REALIZOVANÝ PROJEKT OBCE

Obec sa už v minulom roku zapojila do projektu Triedený zber odpadov v obci Slovenská Ľupča. Úspešne sme podpísali zmluvu na získanie nenávratných finančných prostriedkov vo výške 177.351,70 € a preto sa nám podarilo obecnú flotilu strojov a zariadení doplniť o:
️veľkoobjemový kontajner vaňový – 6 ks,
️ramenový nosič kontajnerov,
️kolesový traktor,
️čelný nakladač s príslušenstvom,
️traktorový náves
️štiepkovač drevnej hmoty.

Predmetom projektu je zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov, prostredníctvom nákupu techniky, určenej na zber, zvoz a manipuláciu s vybranými druhmi komunálnych odpadov.
Verím, že táto technika bude dlho slúžiť našim spoločným cieľom.
S úctou
Roland Lamper, starosta.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča

b939640e3b3a909e27525d4d75d88d0c