Pozvánka na ukončenie školského roku - Slovenská Ľupča

Pozvánka na ukončenie školského roku

25.06.2024
Stalo sa tradíciou našej školy ZŠ Sama Cambela, že žiaci s talentom, schopnosťami a zručnosťami, vďaka ktorým úspešne reprezentovali školu v školskom roku 2023/2024 nielen v predmetových vedomostných súťažiach, ale aj v oblasti kultúrnej a športovej či už v školských, regionálnych alebo krajských kolách, bývajú verejne odmeňovaní Rodičovskou radou pri ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča na návrhy členov MZ a PK pri ZŠ.

Slávnostné vyhodnotenie najúspešnejších a najaktívnejších žiakov bude 26. júna 2024 o 16.00 hod. v Miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči.

0e48fc78d60d4fe831d24e8eb43ba614