z Facebook: OZNAM PRE OBYVATEĽOV: Dnes došlo... - Slovenská Ľupča

z Facebook: OZNAM PRE OBYVATEĽOV: Dnes došlo…

20.06.2024

OZNAM PRE OBYVATEĽOV:
Dnes došlo pri predajni potravín k poruche zásobovacieho vozidla, ktoré bráni vjazdu na parkovisko a k bytovému domu. Bez opravy nie je možný presun vozidla, preto bude prechod do územia obmedzený do plánovanej zajtrajšej opravy dňa 21.6.2024.
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča

544db4ea25bf058757f305459802e6d7