Kontakt

Adresa

Obec Slovenská Ľupča
Námestie SNP 13
97613 Slovenská Ľupča

IČO: 00313823
DIČ: 2021121421

Spojenie

Tel.: 048/47 232 00
sekretariat@slovenskalupca.sk

Účet

Prima Banka Slovensko, a.s.
SK07 5600 0000 0012 0162 5001

Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK34 0900 0000 0050 5000 6892

Facebook

Kontakt starosta a zástupca starostu
Mgr. Roland Lamper
Obecný úrad, Starosta
048/472 32 15 0903940850 roland.lamper@slovenskalupca.sk
Mgr. Michal Hlaváč
Obecný úrad, Zástupca starostu

Sekretariát / Podateľňa
Úradne hodiny

Pondelok07:30-12:00 12:40–16:00
Utorok07:30-12:00 12:40–15:30
Streda07:30-12:00 12:40-16:30
Štvrtokneúradny deň
Piatok07:30-12:00 12:40-14:00

Technické informácie, Licencie, GDPR, ..


Zamestnanci úradu

Sekretariát / Podateľňa


Lívia Gondová
Sekretariát, Zamestnanec
048/472 32 10 0904454225 livia.gondova@slovenskalupca.sk

Dane a Poplatky


Zuzana Bačová
Referát miestnych daní, poplatkov a ekonomiky, Zamestnanec
048/472 32 33 zuzana.bacova@slovenskalupca.sk

Ekonomické


Ing. Katarína Dzúriková
Referát ekonomických činností, financovania, ekonomiky, účtovníctva, rozpočtu, miezd a personalistiky, Zamestnanec
048/472 32 26 katarina.dzurikova@slovenskalupca.sk
Bc. Zuzana Hemzáčková
Referát ekonomických činností, financovania, ekonomiky, účtovníctva, rozpočtu, miezd a personalistiky, Zamestnanec
048/472 32 26 zuzana.hemzackova@slovenskalupca.sk

Matričný úrad


Magdaléna Badániková
Referát služieb, evidencie obyvateľstva, matriky a ZPOZ, Zamestnanec
048/472 32 24 0910623295 magdalena.badanikova@slovenskalupca.sk

Stavebný úrad


Ing. Vladimír Klučiar
Referát územného plánovania a stavebného poriadku, Zamestnanec
048/472 32 27 vladimir.kluciar@slovenskalupca.sk

Životné prostredie


Miroslava Oravcová
Referát životného prostredia a verejného poriadku, Zamestnanec
048/472 32 28 0903537476 miroslava.oravcova@slovenskalupca.sk

Majetok, Kultúra, Cintorín


Bc. Jana Hričovská
Referát správy majetku a cintorínov, kultúry, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja, Zamestnanec
048/472 32 16 0903507623 jana.hricovska@slovenskalupca.sk

Sociálne služby


Mgr. Katarína Potančoková
Referát sociálnych služieb, Zamestnanec
048/472 32 23 0902611402 katarina.potancokova@slovenskalupca.sk
Katarína Giertlová
Referát sociálnych služieb, Zamestnanec
Iveta Palúchová
Referát sociálnych služieb, Zamestnanec
Ľudmila Ternuščáková
Referát sociálnych služieb, Zamestnanec

Údržba


Štefan Melich
Referát prevádzky, Zamestnanec
048/472 32 16 0903536853 stefan.melich@slovenskalupca.sk
Roman Škvařil
Referát prevádzky, Zamestnanec
048/472 32 10 0902092651 roman.skvaril@slovenskalupca.sk


Hlavný kontrolór, Poslanci, Komisie