z Facebook: ZIMNÁ ÚDRŽBA Žiadame majiteľov motorových... - Slovenská Ľupča

z Facebook: ZIMNÁ ÚDRŽBA Žiadame majiteľov motorových…

03.02.2023

ZIMNÁ ÚDRŽBA
Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby parkovali svoje vozidlá tak, aby neobmedzovali prístup techniky, ktorá zimnú údržbu zabezpečuje. Žiadame aj obyvateľov o súčinnosť pri čistení chodníkov z dôvodu výdatného sneženia. Od pondelka prichádzajú výrazne nízke teploty a bude potrebné komunikácie čo najdôkladnejšie vyčistiť, aby nevznikali zľadovatelé bariéry. Ďakujeme za pomoc, pochopenie, ústretovosť a toleranciu.
S úctou
Roland Lamper, starosta.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča

cb71240297103d3b6051fbe9ed690464