z Facebook: Základná umelecká škola Vás... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Základná umelecká škola Vás…

11.12.2023

Základná umelecká škola Vás srdečne pozýva na VIANOČNÝ KONCERT. Opäť na Vás čakajú nádherné hudobné čísla našich žiakov i mini vianočné trhy.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča

848634902028d10e11fc52c97536619a