z Facebook: ŠŤASTNÝ A ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK... - Slovenská Ľupča

z Facebook: ŠŤASTNÝ A ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK…

01.01.2024

ŠŤASTNÝ A ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK 2024

Milí spoluobčania,
pevne verím, že ste sa so starým rokom rozlúčili s dúškom zábavy a so svojimi rodinami, či priateľmi. Dnes už na prahu nového roku prichádzajú nové možnosti, nové výzvy a nový priestor na sebarealizáciu, úspechy, proste okamihy posunúť sa ďalej, vpred.
Dovoľte mi touto cestou popriať vám všetkým v prvom rade do nového roku veľa zdravia, ktoré nám dáva základ pre plnohodnotné bytie, ale aj popriať veľa šťastia, ktoré nepochybne k životu patrí. Prajem vám všetkým mnoho osobných i pracovných úspechov v roku 2024.

S úctou
Mgr. Roland Lamper, starosta obce


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča

a9c2d03d4d0af71a49df00a49f4e3121