z Facebook: Oznamujeme občanom, že v spojitosti... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Oznamujeme občanom, že v spojitosti…

22.03.2024

Oznamujeme občanom, že v spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí bola dňa 22.03.2024 v čase o 00.00 hod. na území Banskobystrického kraja v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Zvolen, Žiar nad Hronom vyhlásená podľa § 13 ods. 2 Z. č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane mimoriadna situácia.

V prípade spozorovania pohybu medveďa na našom území (územie obce, nie v lese) je potrebné kontaktovať tiesňovú linku 158, 112.

Stručné informácie, čo robiť v prípade výskytu medveďa hnedého sú uverejnené na webe https://zasahovytim.sopsr.sk/


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča

60ee9d6e363e20e058482a9c397ef3f5