z Facebook: OZNAM k prevádzke ambulancie Banskobystrický... - Slovenská Ľupča

z Facebook: OZNAM k prevádzke ambulancie Banskobystrický…

27.03.2024

OZNAM k prevádzke ambulancie

Banskobystrický samosprávny kraj dáva na vedomie, že na základe žiadosti o dočasné pozastavenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia je všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Zdeny Herkovej dočasne pozastavená.

Poverená zastupovaním je všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Barbora Kassaiová s miestom prevádzkovania Horná 838/60, 97401 Banská Bystrica.
Kontakt: 0948 071 190, barbora.kassaiova@ambulanciebbsk.sk

Zdravotná dokumentácia pacientov MUDr. Zdeny Herkovej bola prevzatá do úschovy lekárom Banskobystrického samosprávneho kraja. Zdravotnú dokumentáciu lekár samosprávneho kraja, bezodkladne odovzdá na základe žiadosti novému poskytovateľovi s ktorým pacient uzatvorí dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

O zdravotnú dokumentáciu si nový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže požiadať písomne na adrese: Úrad BBSK, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, alebo e-mailom lucia.bullova@bbsk.sk

viac info.: 0948 943 047


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča

8d3eeeafb472ed541aa580145f31a9cc