z Facebook: NOVOROČNÝ PRÍPITOK Vážení spoluobčania, starosta... - Slovenská Ľupča

z Facebook: NOVOROČNÝ PRÍPITOK Vážení spoluobčania, starosta…

28.12.2023

NOVOROČNÝ PRÍPITOK
Vážení spoluobčania, starosta obce Mgr. Roland Lamper Vás pozýva na novoročný prípitok, tradičné novoročné stretnutie, ktoré sa uskutoční pri príležitosti príchodu Nového roka 2024 a 31. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky dňa 1. januára 2024 o 16. hodine pri Miestnom kultúrnom stredisku. V prípade nepriaznivého počasia v spoločenskej sále MKS.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča

8d3892c3260030561af64a9e2e5a1709