z Facebook: Milí spoluobčania, milí priatelia, želám... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Milí spoluobčania, milí priatelia, želám…

29.03.2024

Milí spoluobčania, milí priatelia,

želám Vám požehnané a pokojné sviatky strávené v kruhu vašich najbližších a dni plné hojnosti, pohody a lásky.

S úctou, Roland Lamper


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča

cbeaff1c1748d4d82e025d06b1722202