z Facebook: HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADOV V NAŠEJ... - Slovenská Ľupča

z Facebook: HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADOV V NAŠEJ…

04.01.2024

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADOV
V NAŠEJ OBCI ROKU 2024 *
Vrecia na plastový odpad a papier si majitelia rodinných domov môžu prevziať na obecnom úrade v čase úradných hodín u pani Oravcovej v kancelárii na prízemí.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča

af2699cbc425757a2d11c5c8ff5448f4