z Facebook: DOM REMESIEL Obec ukončila rekonštrukciu... - Slovenská Ľupča

z Facebook: DOM REMESIEL Obec ukončila rekonštrukciu…

22.02.2023

DOM REMESIEL
Obec ukončila rekonštrukciu elektroinštalácie v objekte obce – Dom remesiel, ktorý je pre vás opäť v prevádzke.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča