Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - Delegovanie, hlasovací preukaz, okrsky - Doplnenie - Slovenská Ľupča

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – Delegovanie, hlasovací preukaz, okrsky – Doplnenie

16.04.2024
Delegovanie

Zverejnenie elektronickej adresy pre delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024
Politická strana lebo politické hnutie alebo koalícia  doručí starostovi obce do 09. apríla  2024 oznámenie o delegovaní jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej  komisie elektronicky na adresu: 
  
V listinnej forme  prostredníctvom pošty na adresu:   
Obec Slovenská Ľupča 
Námestie SNP 1/13
976 13 Slovenská Ľupča

Hlasovacie preukazy pre voľby Európskeho parlamentu v roku 2024 sa vydávajú ( od 24.04.2024 )  v kancelárii Ohlasovňa pobytu, OcÚ – Námestie SNP 1/13, Prvé poschodie vľavo, v čase:

  • Pondelok:  8.00  – 12.00     13.00  – 15.00  hod.
  • Utorok:      8.00  – 12.00     13.00  – 15.00  hod.
  • Streda:       8.00  – 12.00     13.00  – 16.00  hod.
  • Štvrtok :                 nestránkový
  • Piatok:       8.00  – 12.00      13.00  – 13.30 hod.
Elektronickú adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: magdalena.badanikova@slovenskalupca.sk
Zverejnenie adresy na doručenie žiadosti v písomnej forme: Obecný úrad, Ohlasovňa pobytu, Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča
Upozorňujeme, že v piatok 07.06.2024 sa budú hlasovacie preukazy vydávať len do 12.00 hod. / osobne.
Hlasovacie preukazy budú zasielané poštou do 23.05.2024

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby Európskeho parlamentu v roku 2024 na území obce Slovenská Ľupča

Okrsok č. 1  

Volebná miestnosť:Základná škola – Sama Cambela, Školská 399/14 
ulice: Cintorínska, Czambelova, 1.mája, Mierová,  Námestie SNP, Peniažky, Podkonická, Švarca, občania s pobytom na obci  Slovenská Ľupča

Okrsok č. 2

Volebná miestnosť : Základná škola – Sama Cambela, Školská  399/14
ulice: Dolná, Ľupčianska, Mlynská, Oslobodenia, Partizánska, Príboj, Školská, Športová, Za Ďaňacou, Za nožiarňou, Na Zábreži

Okrsok č. 3     

Volebná miestnosť : Základná škola – Sama  Cambela, Školská 399/14 
ulice: Františka Mazúra, Hronská, Jabloňová, Juraja Majera, Krížna, Lesnícka, Lichardova, Lúčna, Murgašova, Orechová, Pod Zámkom,Pod Hôrkou,  Sadová, Tehelná, Záhradná, Železničná

DOKUMENTY

Hlasovaci preukaz EU 2024.pdf 188.09 KB

Aktualizované k 16.4.2024

9f7dbb75aa32bf04971617d6a8228557