Voľby prezidenta SR 2024 - Kandidáti, delegovanie, hlasovací preukaz, okrsky - Slovenská Ľupča

Voľby prezidenta SR 2024 – Kandidáti, delegovanie, hlasovací preukaz, okrsky

23.01.2024
 KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY na  23. marca 2024 
 1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava 
 2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda 
 3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava
 5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica
 7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava
 8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava
 9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava
 10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica
 11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra   
Zverejnenie elektronickej adresy pre delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

Politické strany a politické hnutia, koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor doručí starostovi obce do 19. februára  2024 oznámenie o delegovaní jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej  komisie elektronicky na adresu: sekretariat@slovenskalupca.sk

V listinnej forme  prostredníctvom pošty na adresu:  Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča

Hlasovacie preukazy pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 sa vydávajú v kancelárii Ohlasovňa pobytu, OcÚ – Námestie SNP 1/13, Prvé poschodie vľavo, v čase:

 • Pondelok:  8.00  – 12.00     13.00  – 15.00  hod.
 • Utorok:      8.00  – 12.00     13.00  – 15.00  hod.
 • Streda:       8.00  – 12.00     13.00  – 16.00  hod.
 • Štvrtok :                 nestránkový
 • Piatok:       8.00  – 12.00      13.00  – 13.30 hod.
Upozorňujeme, že v piatok  22.03.2023 sa budú hlasovacie preukazy vydávať len do 12.00 hod. / osobne
Hlasovacie preukazy budú zasielané poštou do 07.03.2024, pre druhé kolo do 19.03.2024.

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, konaných v dňoch 23. marca 2024 (I. kolo) a 06. apríla 2024 (II. kolo)

V zmysle § 11c ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o doplnení niektorých zákonov zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
magdalena.badanikova@slovenskalupca.sk

Zverejnenie adresy na doručenie žiadosti v písomnej forme Obecný úrad, Ohlasovňa pobytu, Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča

Tlačivo:

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu 2024.pdf 188.7 KB

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 na území obce Slovenská Ľupča

Okrsok č. 1  

Volebná miestnosť:Základná škola – Sama Cambela, Školská 399/14 
ulice :       Cintorínska, Czambelova, 1.mája, Mierová,  Námestie SNP, Peniažky, Podkonická, Švarca, občania s pobytom na obci  Slovenská Ľupča 
 
Okrsok č. 2
Volebná miestnosť : Základná škola – Sama Cambela, Školská  399/14
ulice :           Dolná, Ľupčianska, Mlynská, Oslobodenia, Partizánska, Príboj, Školská, Športová, Za Ďaňacou, Za nožiarňou, Na Zábreži    
Okrsok č. 3     
Volebná miestnosť : Základná škola – Sama  Cambela, Školská 399/14 
ulice :          Františka Mazúra, Hronská, Jabloňová, Juraja Majera, Krížna, Lesnícka, Lichardova, Lúčna, Murgašova, Orechová, Pod Zámkom,Pod Hôrkou,  Sadová, Tehelná, Záhradná, Železničná

ce06499842d24f09bf452d0db44ce6c6