Rozhodnutie Navrhovaná činnosť : Výroba mliečneho proteínu - Slovenská Ľupča

Rozhodnutie Navrhovaná činnosť : Výroba mliečneho proteínu

05.05.2023

Rozhodnutie Navrhovaná činnosť : „Výroba mliečneho proteínu“ sa nebude posudzovať podľa zákona EIA, ktoré vydal Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP, B.Bystrica pre žiadateľa Biotika a.s. Slovenská Ľupča,

Dokumenty na stiahnutie