z Facebook: POĎAKOVANIE Dovoľte mi touto cestou... - Slovenská Ľupča

z Facebook: POĎAKOVANIE Dovoľte mi touto cestou…

02.11.2020

POĎAKOVANIE
Dovoľte mi touto cestou úprimne poďakovať všetkým participujúcim na akcii SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ za prípravu, logistiku, realizáciu, profesionálny prístup a vytrvalosť. Poďakovať by som chcel zamestnancom obecného úradu, obecného podniku lesov, našim hasičom, zdravotníkom, dobrovoľníkom, našim podnikateľom, zástupcom ozbrojených síl a policajného zboru. Veľký kus práce za nami. Tímový duch nás všetkých spájal, čo sme sa snažili pretaviť do kvalitnej práce a zvládnuť túto náročnú úlohu. Pevne verím, že ste to takto cítili aj vy.

ĎAKUJEM
S úctou
Roland Lamper


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča