z Facebook: Dňa 9.2.2022 (streda) od 14:30... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Dňa 9.2.2022 (streda) od 14:30…

09.02.2022

Dňa 9.2.2022 (streda) od 14:30 bude odstavená voda na ulici Oslobodenia a ulica Partizánska od križovatky Oslobodenia po čističku odpadových vôd (ČOV) až do odstránenia poruchy. Ďakujeme za pochopenie.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča

86b154372ece9c5479e22b10dc800c6b