Oznámenie pre občanov - Slovenská Ľupča

Oznámenie pre občanov

22.09.2022
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :
 
oznamuje občanom, že na základe rozhodnutia ÚRSO s účinnosťou od 12.9.2022 došlo k zmene  ceny vodného a stočného, ktoré sú zverejnené na internetovej   stránke dodávateľa.  
 
Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru boli preto zákazníkom, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo,  zaslané SMS-ky  pre zaslanie foto a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie. Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola i-SMS doručená  aby pre nahlásenie stavu  prednostne využili túto možnosť. 
 
Občania, ktorí neobdržali  i-SMS, alebo aplikáciu i-sms nemôžu využiť  môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov  
 
·         e-mailom na adresu cc@stvps.sk alebo  na e-mail adresy, ktoré sú zverejnené na www.stvps.sk
·         zaslaním SMS na tel.číslo: +421 902 020 419
·         alebo  telefonicky na tel.číslo Call centra: 0850 111 234  a na tel. čísla ktoré sú zverejnené na www.stvps.sk
 
Pri nahlasovaní stavu vodomeru e-mailom alebo sms je potrebné uviesť:  
meno a priezvisko,  adresu odberného miesta,  dátum a stav vodomeru.
 
Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod.  doporučuje  dodávateľ  oznámenie  zaslať  formou SMS alebo  e-mailu.  
  
Za ústretovosť a pochopenie Vám dodávateľ vody ďakuje.