Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania "Obnova, rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry IV.etapa" - Slovenská Ľupča

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania „Obnova, rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry IV.etapa“

15.11.2021

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania „Obnova, rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry IV.etapa“ , ktorej navrhovateľom je Evonik Fermas s r.o. Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie