Aktuality

Obec Slovenská Ľupča Vás srdečne

Obec Slovenská Ľupča Vás srdečne

Hlásené 05.03. o 15:30. – Obec Slovenská Ľupča Vás srdečne pozýva na prednášku pod názvom Kompostovanie v kompostéroch – spôsob, ako znížiť množstvo odpadu a vyrobiť si kvalitný kompost. Táto prednáška sa uskutoční v piatok 6.marca o 18.30 v miestnom kultúrnom stredisku. Prednášať bude Ing. Monika Medovičová. Kompostér zdarma do svojej záhradky získa len ten, […]

Obec Slovenská Ľupča Vás srdečne

Obec Slovenská Ľupča Vás srdečne

Hlásené 04.03. o 16:20. – Obec Slovenská Ľupča Vás srdečne pozýva na prednášku pod názvom Kompostovanie v kompostéroch – spôsob, ako znížiť množstvo odpadu a vyrobiť si kvalitný kompost. Táto prednáška sa uskutoční v piatok 6.marca o 18.30 v miestnom kultúrnom stredisku. Prednášať bude Ing. Monika Medovičová. Kompostér zdarma do svojej záhradky získa len ten, […]

Obec Slovenská Ľupča Vás srdečne

Obec Slovenská Ľupča Vás srdečne

Hlásené 03.03. o 15:15. – Obec Slovenská Ľupča Vás srdečne pozýva na prednášku pod názvom Kompostovanie v kompostéroch – spôsob, ako znížiť množstvo odpadu a vyrobiť si kvalitný kompost. Táto prednáška sa uskutoční v piatok 6.marca o 18.30 v miestnom kultúrnom stredisku. Prednášať bude Ing. Monika Medovičová. Kompostér zdarma do svojej záhradky získa len ten, […]

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Slovenská Ľupča ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti,…

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v Obci Slovenská Ľupča

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v Obci Slovenská Ľupča

Ľupčianske zvesti 1/2020

Ľupčianske zvesti 1/2020

Aktuálne číslo Ľupčianských zvestí 1/2020 zaradené do tlače 21.02.2020. Stiahnúť si môžete na tomto odkaze: Vydanie LZ 1/2020 [PDF] (6.06MB)

Klub dôchodcov pozýva svojich členov

Klub dôchodcov pozýva svojich členov

Hlásené 19.02. o 16:15. – Klub dôchodcov pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20.februára o 15.hodine v miestnom kultúrnom stredisku. Po skončení schôdze bude fašiangové posedenie. Masky sú vítané. Milí spoluobčania, v mene starostu obce, komisie kultúry, cestovného ruchu a podnikania si Vás dovoľujeme pozvať na „fašiangovú veselicu“, ktorá […]

Klub dôchodcov pozýva svojich členov

Klub dôchodcov pozýva svojich členov

Hlásené 18.02. o 16:00. – Klub dôchodcov pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20.februára o 15.hodine v miestnom kultúrnom stredisku. Po skončení schôdze bude fašiangové posedenie. Masky sú vítané. Milí spoluobčania, v mene starostu obce, komisie kultúry, cestovného ruchu a podnikania si Vás dovoľujeme pozvať na „fašiangovú veselicu“, ktorá […]

Klub dôchodcov pozýva svojich členov

Klub dôchodcov pozýva svojich členov

Hlásené 14.02. o 09:30. – Klub dôchodcov pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20.februára o 15.hodine v miestnom kultúrnom stredisku. Po skončení schôdze bude fašiangové posedenie. Masky sú vítané.

Starosta obce Mgr. Roland Lamper

Starosta obce Mgr. Roland Lamper

Hlásené 13.02. o 15:15. – Starosta obce Mgr. Roland Lamper si Vás dovoľuje pozvať pri príležitosti slávnostného otvorenia novej športovej haly v areáli základnej školy Sama Cambela na prehliadku priestorov haly s krátkym kultúrnym programom. Otvorenie sa uskutoční dnes 13.februára priamo v hale s nasledovným programom: od 17.30 do 18.00 hodiny – prehliadka priestorov haly […]