Aktuality

Do našej obce príde

Do našej obce príde

Hlásené 22.11. o 09:40. – Do našej obce príde pojazdná predajňa mäsa. Predaj sa uskutoční dnes o 11.00 hodine na Námestí pred pohostinstvom na rohu.

Oznámenie kolaudačného konania

Oznámenie kolaudačného konania

„Modernizácia bytového domu T-02B Mierová 1-5, Slovenská Ľupča“, navrhnutú v bytovom dome súp.č. 385 na parc.č. KN-C 223 v k.ú. Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Rozšírenie plochy na triedenie a dočasné zhromažďovanie odpadov – oznámenie o zmnene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania – navrhovateľ Elektro recycling, s r.o. Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

VZN – návrh

VZN – návrh

VZN č. 3/2023 ktorým sa podľa Zmien a doplnkov č. 7 UPN obce Slovenská Ľupča mení a dopĺňa VZN obce Slovenská Ľupča č. 71/2012, ktorým boli vyhlásené záväzné časti UPN obce Slovenská Ľupča.

Opravár šijacích strojov všetkých druhov

Opravár šijacích strojov všetkých druhov

Hlásené 21.11. o 10:13. – Opravár šijacích strojov všetkých druhov starších aj novších typov oznamuje, že kto má záujem o opravu šijacieho stroja nech zavolá na t.č. 0904 582 151. Oprava po dohode sa vykoná v dome majiteľa.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 14.12.2023 na uliciach: Dolná, Ľupčianska, Námestie SNP. Peniažky, Pod zámkom, Podkonická, Športová, Za Ďaňacou, Slovenská Ľupča podľa odberných miest.

Finančná komisia dňa 21.11.2023

Finančná komisia dňa 21.11.2023

Pozvánka na Finančná komisia ktoré/á sa koná dňa 21.11.2023 17:00 /zasadačka OcÚ/. Pozvánku si môžete pozrieť tomto odkaze: Pozvánka [PDF] (0.2MB)

z Facebook: ZÁJAZD VIANOČNÁ BUDAPEŠŤ – obec…

z Facebook: ZÁJAZD VIANOČNÁ BUDAPEŠŤ – obec…

ZÁJAZD VIANOČNÁ BUDAPEŠŤ – obec Slovenská Ľupča vás pozýva na prehliadku historických pamiatok a poobedňajšiu návštevu vianočných trhov v centre Budapešti. Termín zájazdu je 14.12.2023. V prípade záujmu kontaktujte pani Hričovskú na t.č: 0905 855 477. Cena zájazdu je 32€. ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča

Volejbalový klub Tatran Slovenská Ľupča

Volejbalový klub Tatran Slovenská Ľupča

Hlásené 17.11. o 14:28. – Volejbalový klub Tatran Slovenská Ľupča Vás pozýva na stretnutie extraligy mužov vo volejbale, kde sa naše družstvo stretne s Komárnom. Stretnutie sa uskutoční v piatok 17.11.2023 o 19.00 hodine v športovej hale.

Volejbalový klub Tatran Slovenská Ľupča

Volejbalový klub Tatran Slovenská Ľupča

Hlásené 16.11. o 14:23. – Volejbalový klub Tatran Slovenská Ľupča Vás pozýva na stretnutie extraligy mužov vo volejbale, kde sa naše družstvo stretne s Komárnom. Stretnutie sa uskutoční v piatok 17.11.2023 o 19.00 hodine v športovej hale.