Filter výsledkov vyhľadávania

Aktuality
Samospráva
Dianie v obci
Organizácie
Stránky
Zásady hospodárenia s majetkom obce Slovenská Ľupča z 12.12.2023 – Dodatok č.1

Zásady hospodárenia s majetkom obce Slovenská Ľupča z 12.12.2023 – Dodatok č.1

Dodatok, ktorým sa zásady hospodárenia s majetkom obce Slovenská Ľupča schválené dňa 12.12.2023 menia a dopĺňajú

Zásady hospodárenia s majetkom obce Slovenská Ľupča z 12.12.2023

Zásady hospodárenia s majetkom obce Slovenská Ľupča z 12.12.2023

Zásady hospodárenia (ďalej len „Zásady“) sa vzťahujú na majetok obce, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce alebo v podielovom spoluvlastníctve obce inej právnickej alebo fyzickej osoby.