Zásady hospodárenia s majetkom obce Slovenská Ľupča z 12.12.2023 - Slovenská Ľupča

Zásady hospodárenia s majetkom obce Slovenská Ľupča z 12.12.2023

12.12.2023

Zásady hospodárenia (ďalej len „Zásady“) sa vzťahujú na majetok obce, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce alebo v podielovom spoluvlastníctve obce inej právnickej alebo fyzickej osoby.

bcb09b2a56bffba55e33325c82ccc9d0

Dokumenty na stiahnutie