Filter výsledkov vyhľadávania

Aktuality
Samospráva
Dianie v obci
Organizácie
Stránky
Oznámenie stavebného konania

Oznámenie stavebného konania

na stavbu „Organizované parkovanie pri polyfunkčnom dome“, spevnené plochy ktoré sú navrhnuté na parcelách KN C č. 230/1, KN C č. 230/2, KN C č. 231/4, k.ú. Slovenská Ľupča

Oznámenie stavebného konania

Oznámenie stavebného konania

na stavbu „Organizované parkovanie pri polyfunkčnom dome“, spevnené plochy ktoré sú navrhnuté na parcelách KN C č. 230/1, KN C č. 230/2, KN C č. 231/4, k.ú. Slovenská Ľupča