Zverejnenie zámeru o výpožičke majetku obce - Slovenská Ľupča

Zverejnenie zámeru o výpožičke majetku obce

19.03.2024

Zverejnenie zámeru o výpožičke majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, budova súpisné číslo 431..

d007cf192eafa42658a22566a9cdbf43

Dokumenty na stiahnutie