Zverejnenie informácie - Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácie

25.01.2024

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie miestnej obhliadky v k.ú.Slovenská Ľupča

f84baa28a51f8517b93c8651d0137910

Dokumenty na stiahnutie