Zverejnenie informácie - Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácie

24.01.2024

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie miestnej obhliadky v k.ú.Slovenská Ľupča.

441efead5cc6d6f3f858e5badca0227c

Dokumenty na stiahnutie