Zverejnenie informácie - Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácie

23.01.2024

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie miestnej obhliadky v k.ú.Banská Bystrica

7ec57332d32a8d6df3e6a9e0fbd6c436

Dokumenty na stiahnutie