Zverejnenie informácie - Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácie

22.11.2023

Rozšírenie plochy na triedenie a dočasné zhromažďovanie odpadov – oznámenie o zmnene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania – navrhovateľ Elektro recycling, s r.o. Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie