Žiadame všetkých majiteľov motorových vozidiel, - Slovenská Ľupča

Žiadame všetkých majiteľov motorových vozidiel,

19.04.2024

Hlásené 19.04. o 12:48. – Žiadame všetkých majiteľov motorových vozidiel, ktoré sú odstavené na obecných parkoviskách na Lichardovej ulici a na Námestí SNP od evanjelického kostola smer Lučatín po obidvoch stranách parku, aby ich preparkovali. V dňoch 22.-23.04.2024 t.j. v pondelok a utorok, nebude možné využívať obecné parkovacie plochy pre súkromné účely. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

8075983348a73356b9e39554ed4a31f8