Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - Slovenská Ľupča